Księgowe i podatkowe ujęcie kosztów przedłużenia umowy najmu | Real Estate case studies – nr 8

Spółka z siedzibą w Polsce w ramach prowadzonej działalności oferuje powierzchnie biurowe na wynajem. Zgodnie z postanowieniami umowy najmu zawartej z jednym z kluczowych klientów, najemcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu faktu zawarcia umowy najmu (skutkującym przedłużeniem okresu użytkowania wynajmowanych powierzchni) określone ryczałtowo.

Czytaj dalej

Nabycie nieruchomości z elementem ceny opartym o wynagrodzenie warunkowe | Real Estate case studies – nr 7

Fundusz inwestycyjny nabył budynek biurowy, zlokalizowany w Warszawie, w formie tzw. asset dealu. Z uwagi, że wraz z budynkiem przenoszono szereg innych umów, należności i zobowiązań transakcja została sklasyfikowana z podatkowego punktu widzenia jako nabycie przedsiębiorstwa i opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czytaj dalej

Transakcje dokonywane przez spółki osobowe z podmiotami powiązanymi – zmiany w przepisach

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Znowelizowane przepisy wprowadziły między innymi nowe obowiązki związane z dokumentowaniem tego typu transakcji. O nowych obowiązkach w zakresie cen transferowych pisaliśmy w naszym Tax Alercie.

Czytaj dalej

Rozliczenie kosztów wykończenia wnętrz | Real Estate case studies – nr 6

Spółka z siedzibą w Polsce zajmuje się działalnością deweloperską i najmem powierzchni komercyjnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej buduje budynek o wysokim standardzie użytkowym, a następnie przeznacza go na wynajem.

Czytaj dalej

Wolontariat pracowniczy z korzyścią nie tylko dla obdarowanego

Święta, święta i po świętach. Warto jednak podkreślić, że okres przedświąteczny jest momentem, w którym wiele firm i ich pracowników angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.  Wolontariat pracowniczy jest zjawiskiem przynoszącym wiele dobrego nie tylko dla obdarowywanych osób, ale także dla pracowników i pracodawców. Czytaj dalej

Wniesienie gruntu w formie aportu niepieniężnego w spółce kapitałowej | Real Estate case studies – nr 5

Spółka A i B planują zrealizować inwestycję mieszkaniową w formie „joint venture”, w ramach powołanej przez nich spółki specjalnego przeznaczenia (ang. Special Purpose Vehicle, dalej „SPV”), w której posiadają po 50% udziałów. SPV jest spółką kapitałową (sp. z o.o.). Umowa spółki spełnia definicję wspólnego przedsięwzięcia, zgodną z MSSF 11.

Czytaj dalej

Przerwanie dostawy łańcuchowej na gruncie ustawy o VAT

Uwagi ogólne

Na podstawie regulacji ustawy o VAT, jeżeli kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Tego typu transakcje określa się powszechnie jako dostawy łańcuchowe, do mają zastosowanie szczególne zasady opodatkowania VAT.

Czytaj dalej