Czy GAAR jest masochistyczną regulacją?

„Nie ma żadnej po temu podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny[1]” – zdań kilka o ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Czytaj dalej

Brak dokumentacji cen transferowych dla rynkowej transakcji a odpowiedzialność karna skarbowa

Stosowanie cen rynkowych gwarantuje, że organ podatkowy nie doszacuje dochodu z zastosowaniem karnej, 50% stawki. Czy zatem w takich sytuacjach nie warto przygotowywać dokumentacji cen transferowych? Czytaj dalej

Ujęcie nabycia nieruchomości w sprawozdaniu finansowym spółki | Real Estate case studies – nr 14

Spółka „Inwestor 1” rozważa nabycie nieruchomości, którą zamierza przeznaczyć pod wynajem powierzchni biurowej. Spółka rozważa następujące scenariusze nabycia:

  • Nabycie budynku biurowego wynajmowanego obecnie najemcom na podstawie leasingu operacyjnego wraz z umowami najmu oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami
  • Nabycie spółki posiadającej budynek biurowy, którego powierzchnia jest wynajmowana najemcom w ramach leasingu operacyjnego
  • Nabycie pustego budynku w celu adaptacji na budynek biurowy
  • Nabycie spółki specjalnego przeznaczenia będącej właścicielem tylko i wyłącznie pustego budynku (bez najemców).

Czytaj dalej

Język obcy przewagą na rynku pracy?

Język obcy – sytuacja w Polsce

Polska przez wiele lat była atrakcyjnym miejscem do rozwoju działalności dla firm z kapitałem zagranicznym. Zwykle mimo, że prawie cały personel stanowili Polacy, to przed kandydatami do pracy stawiano wymaganie znajomości języka angielskiego na wypadek kontaktów z centralą.

Czytaj dalej

Restrukturyzacja inwestycji w nieruchomość | Real Estate case studies – nr 13

Podatkowe aspekty procesu restrukturyzacji (step-up podatkowy)

Spółka komandytowa jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie. Planuje jej zbycie, z uwagi na istotny wzrost wartości rynkowej. Ze względu na stosunkowo niską wartość podatkową netto nieruchomości, jej sprzedaż spowoduje istotne obciążenie podatkowe dla wspólników.

Czytaj dalej

Zmiana zarządu a odpowiedzialność jego członków za zaległości podatkowe

Członkowie zarządu są odpowiedzialni za zaległości podatkowe spółki kapitałowej, które stały się wymagalne w czasie pełnienia przez nich funkcji. Czytaj dalej

Praca po znajomości – TAK!

Ze względu na najniższe od lat bezrobocie i coraz zacieklejszą walkę o pracowników firmy decydują się na wprowadzenie programów poleceń pracowniczych. W Polsce praca po znajomości ma negatywne konotacje, jednak w tym koncepcie nie chodzi o załatwianie komuś pracy, a raczej polecenie kogoś, kto byłby odpowiedni na konkretne stanowisko.

Czytaj dalej

25 lat więzienia za wystawianie pustych faktur

Jednym z tematów burzliwych dyskusji stała się jakiś czas temu nowelizacja Kodeksu karnego wprowadzająca karę pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat za wystawianie tzw. pustych faktur, a więc faktur niedokumentujących żadnego obrotu gospodarczego. Przepisy te weszły w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Czytaj dalej

Wpływ roszczeń ubezpieczeniowych na wartość godziwą nieruchomości | Real Estate case studies – nr 12

Spółka „Inwestor 8” posiada dwukondygnacyjny budynek biurowy. Dolna kondygnacja budynku uległa zalaniu w wyniku powodzi w dniu 1 listopada 2016 r. Spółka wycenia nieruchomość wg wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Nieruchomość była ubezpieczona. W wyniku likwidacji szkody spółka uzyskała potwierdzenie wypłaty odszkodowania w kwocie 4 000 000 PLN.

Czytaj dalej