Termin na złożenie informacji ORD-U upływa 31 marca

Ordynacja podatkowa nakłada na podatników obowiązek złożenia informacji podatkowej ORD-U o umowach zawartych z zagranicznymi podmiotami powiązanymi (nierezydentami). Informacje ORD-U należy sporządzić oraz złożyć, bez wezwania przez organ podatkowy, w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Czytaj dalej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R).

Co uprawnia do skorzystania z ulgi i na czym polega korzyść?

  1. z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, np. przeprowadzający badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe, realizujący prace innowacyjne, np. nakierowane na opracowanie Czytaj dalej

Przygotowanie optymalnej struktury inwestycyjnej nabywcy | Real Estate case studies – nr 10

Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Republice Czeskiej planuje nabycie nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie. Nabycie będzie częściowo finansowane kredytem bankowym zaciągniętym w czeskim banku i częściowo pożyczką z powiązanego podmiotu z siedzibą w Austrii.

Czy z perspektywy podatkowej korzystniejsze dla Funduszu jest nabycie nieruchomości poprzez spółkę celową czy bezpośrednio?

Czytaj dalej

Księgowe ujęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu | Real Estate case studies – nr 9

Spółka „Deweloper 2” nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym planuje wybudować budynek biurowy, który następnie zamierza skomercjalizować i wynająć. Kierownictwo na obecną chwilę nie rozważa szybkiej sprzedaży budynku w celu realizacji „zysku dewelopera”, ale liczy na długoterminowy wzrost wartości budynku.

Czytaj dalej

Rozmowa oceniająca – stresująca konieczność czy krok w stronę rozwoju?

Pułapki oceniania.

Początek roku to w wielu firmach okres wzmożonej pracy w zakresie procesu oceniania. Jest to stresujące wydarzenie zarówno dla przełożonego jak i ocenianej osoby. Każdy z nas odczuwa obawę przez byciem ocenianym, a tym bardziej w kwestiach zawodowych, ponieważ taka ocena może mieć wpływ na przyszłe wynagrodzenie czy możliwości awansu.

Czytaj dalej

Księgowe i podatkowe ujęcie kosztów przedłużenia umowy najmu | Real Estate case studies – nr 8

Spółka z siedzibą w Polsce w ramach prowadzonej działalności oferuje powierzchnie biurowe na wynajem. Zgodnie z postanowieniami umowy najmu zawartej z jednym z kluczowych klientów, najemcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu faktu zawarcia umowy najmu (skutkującym przedłużeniem okresu użytkowania wynajmowanych powierzchni) określone ryczałtowo.

Czytaj dalej

Nabycie nieruchomości z elementem ceny opartym o wynagrodzenie warunkowe | Real Estate case studies – nr 7

Fundusz inwestycyjny nabył budynek biurowy, zlokalizowany w Warszawie, w formie tzw. asset dealu. Z uwagi, że wraz z budynkiem przenoszono szereg innych umów, należności i zobowiązań transakcja została sklasyfikowana z podatkowego punktu widzenia jako nabycie przedsiębiorstwa i opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czytaj dalej

Transakcje dokonywane przez spółki osobowe z podmiotami powiązanymi – zmiany w przepisach

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Znowelizowane przepisy wprowadziły między innymi nowe obowiązki związane z dokumentowaniem tego typu transakcji. O nowych obowiązkach w zakresie cen transferowych pisaliśmy w naszym Tax Alercie.

Czytaj dalej

Rozliczenie kosztów wykończenia wnętrz | Real Estate case studies – nr 6

Spółka z siedzibą w Polsce zajmuje się działalnością deweloperską i najmem powierzchni komercyjnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej buduje budynek o wysokim standardzie użytkowym, a następnie przeznacza go na wynajem.

Czytaj dalej