Ceny transferowe: dokumentacja niezbędna również przy objęciu udziałów

Rok 2017 przyniósł gruntowne zmiany w przepisach dotyczących dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Wraz ze zmianami, przeformułowaniu uległa m.in. przedmiotowa i podmiotowa definicja obowiązku dokumentacyjnego. Niemniej definicja transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym do dzisiaj stanowi przedmiot rozstrzygnięć w sprawach podatkowych. Czytaj dalej

Praca w hotelarstwie: Coraz trudniej o pracowników w branży

Duża rotacja i braki kadrowe to problemy, z którymi boryka się wielu pracodawców. W ostatnich czasach dużo mówi się o tym, że w Polsce mamy rynek pracownika – pozostaje to nadal kwestią sporną, niemniej jednak problemy personalne są rzeczywistością, a w branży hotelarskiej są one na porządku dziennym.

Czytaj dalej

Pokolenie Y: nie taki diabeł straszny

Coraz więcej firm narzeka na swoich „młodych” pracowników. Młodzi, czyli przedstawiciele tzw. pokolenia Y (przyjmuje się, że są to osoby urodzone w latach 1985 – 1995 – aczkolwiek granice kształtują się różnie w zależności od opracowań) są grupą, którą zarządza się zupełnie inaczej, niż wskazywałyby na to dotychczasowe praktyki. Igrekom często zarzuca się nielojalność, nieodpowiedzialne podejście do obowiązków i postawę roszczeniową. Cechują ich też nierealistyczne oczekiwania i brak wytrwałości.

Czytaj dalej

Alokacja ceny nabycia nieruchomości pomiędzy grunt i budynek | Real Estate case studies – nr 22

Zagraniczny inwestor, luksemburska spółka s.a.r.l., jest 100% udziałowcem polskiej spółki z o.o., do której zamierza nabyć usytuowaną w Warszawie nieruchomość biurową. Transakcja ma mieć formę nabycia poszczególnych aktywów (tj. budynku wraz z gruntem oraz związanymi z nim budowlami). Cena przewidziana w umowie nie określa wartości poszczególnych składników majątkowych, które będą przedmiotem transakcji.

W jaki sposób alokacja ceny między poszczególne nabywane składniki majątkowe może wpłynąć na przyszłe zobowiązania podatkowe w Polsce? Czytaj dalej

Eksperci TPA Poland na VII Property Forum

Podczas VII edycji Property Forum – największego wydarzenia w branży nieruchomości komercyjnych w Polsce – najwięksi inwestorzy i deweloperzy, cenieni eksperci, przedstawiciele banków i instytucji finansowych, najemcy oraz samorządowcy – dyskutowali o pomysłach na wydobycie potencjału polskich miast.

Pierwszego dnia Forum, dwa panele były moderowane przez ekspertów TPA Poland: Małgorzatę Dankowską (Partner, szefowa działu nieruchomości) oraz Dorotę Trojanowską (Partner, szefowa działu doradztwa personalnego). Poniżej prezentujemy krótki autorski komentarz dotyczący obu spotkań.

Czytaj dalej