Wyburzenie budynku w celu budowy nieruchomości | Real Estate case studies – nr 17

Wyburzenie użytkowanego budynku w celu budowy nieruchomości inwestycyjnej przez dewelopera

Spółka „Deweloper 2” nabyła w roku 2005 grunt wraz z wybudowanym na nim magazynem za łączną kwotę 30 000 000 PLN (odpowiednio 25 000 000 PLN za grunt oraz 5 000 000 PLN za magazyn), w którym następnie były składowane materiały budowlane.

Czytaj dalej

Opodatkowanie VAT usług budowlanych

Opodatkowanie VAT usług budowlanych świadczonych w ramach konsorcjum budowlanego.

Duże przedsięwzięcia na rynku nieruchomości, zarówno inwestycje publiczne jak i inwestycje komercyjne, często realizowane są wspólnymi siłami kilku podmiotów gospodarczych, które w tym celu tworzą konsorcjum. Z biznesowego punktu widzenia, utworzenie konsorcjum budowlanego niesie ze sobą wiele korzyści dla jego uczestników.

Czytaj dalej

Rezerwy projektowe w sprawozdaniu | Real Estate case studies – nr 16

Rezerwy projektowe (specyficzne) w sprawozdaniu dewelopera mieszkaniowego

Spółka „Deweloper 13” realizuje inwestycję mieszkaniową składającą się z 40 mieszkań o identycznym rozmiarze, rozkładzie i cenie. Na 31 grudnia 2016 r. spółka sprzedała notarialnie 24 mieszkania. W trakcie realizacji inwestycji spółka zidentyfikowała usterki dotyczące instalacji wodnej, których koszt przeprojektowania i naprawy wyceniła na 3 000 000 PLN. Czytaj dalej