Praca w budownictwie: Menedżerowie i pracownicy przebierają w ofertach

Na rynku pracownika mogą skorzystać specjaliści

Rynek pracownika w budownictwie to pojęcie, które pojawia się od dłuższego czasu w zdecydowanej większości komentarzy obejmujących tematykę rynku pracy, zagadnienia polityki personalnej w firmach oraz kwestie rekrutacji i selekcji pracowników.

Czytaj dalej

Alokacja ceny nabycia nieruchomości pomiędzy grunt i budynek | Real Estate case studies – nr 22

Zagraniczny inwestor, luksemburska spółka s.a.r.l., jest 100% udziałowcem polskiej spółki z o.o., do której zamierza nabyć usytuowaną w Warszawie nieruchomość biurową. Transakcja ma mieć formę nabycia poszczególnych aktywów (tj. budynku wraz z gruntem oraz związanymi z nim budowlami). Cena przewidziana w umowie nie określa wartości poszczególnych składników majątkowych, które będą przedmiotem transakcji.

W jaki sposób alokacja ceny między poszczególne nabywane składniki majątkowe może wpłynąć na przyszłe zobowiązania podatkowe w Polsce? Czytaj dalej

Asset deal vs. share deal | Real Estate case studies – nr 22

Podatkowe i księgowe aspekty sprzedaży nieruchomości – asset deal vs. share deal

Zagraniczny inwestor, niemiecki spółka GmbH, jest 100% udziałowcem polskiej spółki z o.o., która posiada usytuowaną w Warszawie nieruchomość biurową. Nieruchomość stanowi główne aktywo majątkowe spółki z o.o. Spółka z o.o. została zakupiona przez spółkę niemiecką kilka lat temu. Obecnie spółka niemiecka zamierza sprzedać nieruchomość i zastanawia się w jakiej formie tego dokonać, tj. czy sprzedać wszystkie udziały w spółce z o.o., czy sprzedać samą nieruchomość w formie pojedynczego aktywa.

Jakie są konsekwencje podatkowe sprzedaży powyższej nieruchomości w zależności od formy zbycia? Czytaj dalej

Wyburzenie budynku w celu budowy nieruchomości | Real Estate case studies – nr 17

Wyburzenie użytkowanego budynku w celu budowy nieruchomości inwestycyjnej przez dewelopera

Spółka „Deweloper 2” nabyła w roku 2005 grunt wraz z wybudowanym na nim magazynem za łączną kwotę 30 000 000 PLN (odpowiednio 25 000 000 PLN za grunt oraz 5 000 000 PLN za magazyn), w którym następnie były składowane materiały budowlane.

Czytaj dalej