Działy

TPA oferuje możliwości rozwoju zawodowego w następujących obszarach:

Podatki

Doradztwo Podatkowe

Zespół podatkowy TPA to grupa doświadczonych ekspertów, wyspecjalizowanych
w strategicznym planowaniu podatkowym, wdrażaniu pionierskich rozwiązań i modeli inwestycyjnych, zarządzaniu ryzykiem oraz efektywnym prowadzeniu postępowań podatkowych
i sądowo-administracyjnych. Rozwiązujemy bieżące problemy prawno-podatkowe, ale także opracowujemy długookresowe strategie, minimalizując ryzyko sporu z władzami podatkowymi
i maksymalizując oszczędności podatkowe. Prowadzimy kompleksową obsługę podatkową procesów inwestycyjnych, w tym analizy typu due diligence, optymalizacje podatkowych kosztów transakcji i projektowanie struktur kapitałowych. Sporządzamy opinie i ekspertyzy. Prowadzimy audyty podatkowe. Pozyskujemy wiążące informacje na temat zasad stosowania przepisów prawa podatkowego.

Audyt

Audyt i Doradztwo Biznesowe

Bogate doświadczenie i najwyższe kwalifikacje naszych Pracowników. Skuteczne zarządzanie ryzykiem. Profesjonalne wsparcie procesów decyzyjnych oraz aktywna postawa w rozwiązywaniu bieżących problemów. Tak w TPA rozumiemy rolę audytora i doradcy.

Audyt

Prowadzimy badania oraz przeglądy rocznych sprawozdań finansowych zgodne zarówno
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa bilansowego, jak i handlowego oraz podatkowego. Nasza rola nie kończy się jedynie na badaniu bilansu, ale obejmuje także pomoc
w rozwiązywaniu wszelkich biznesowych problemów oraz dostarczaniu użytecznych rozwiązań. Oferujemy, między innymi, doradztwo i merytoryczne wsparcie spółkom planującym debiut giełdowy, przeprowadzamy przeglądy typu due diligence, zajmujemy się aspektami z zakresu zarządzania ryzykiem oraz doradzamy w zakresie rachunkowości oraz zagadnień finansowych. Doświadczenie pozyskiwane w ramach realizacji usług audytorskich wykorzystujemy
w dostarczaniu naszym Klientom rozwiązań biznesowych oraz udzielaniu wsparcia transakcyjnego.

Doradztwo transakcyjne

Proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, realizowane na najwyższym poziomie merytorycznym. Projekty obsługiwane przez nas obejmują działania konsolidacyjne – połączenia, nabycia oraz przejęcia, działania dekonsolidacyjne – podziały, przekształcenia, a także wyceny przedsiębiorstw oraz kompleksową obsługę procesu negocjacji. 

Księgowość

Outsourcing księgowy

Wysoki poziom świadczonych usług, zastosowanie najnowocześniejszych standardów oraz oprogramowania w zakresie przetwarzania i archiwizacji danych, a także dbałość o należyty przepływ informacji, to cechy najbardziej doceniane przez naszych Klientów. Profesjonalny outsourcing księgowy to nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych. To przede wszystkim zapewnienie naszym Klientom komfortu skupienia uwagi na działalności podstawowej przedsiębiorstwa w przeświadczeniu, że o jego księgowe i sprawozdawcze obowiązki nie muszą się martwić.

Doradztwo personalne

Doradztwo Personalne i Rekrutacja

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczna funkcja każdej organizacji. Zespół Doradztwa Personalnego TPA oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym realizuje projekty rekrutacyjne, oferuje czasowe przejęcie funkcji zarządczych (Interim Management), prowadzi również doradztwo personalne w zakresie strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenia i wdrażania polityki personalnej. Ponadto nasi konsultanci zapewniają usługi assessment center i outplacement oraz przeprowadzają testy psychologiczne, predyspozycyjne i menedżerskie, a także zapewniają w swojej ofercie szkolenia dostosowane do potrzeb poszczególnych organizacji.