KSR nr 11 "Środki trwałe"

02.01.2018

KSR 11: środki trwałeŚrodki trwałe to niezwykle istotny element sprawozdania finansowego. Aby zapewnić porównywalność tych sprawozdań wydany został specjalny Krajowy Standard Rachunkowości 11 "Środki trwałe". Po raz pierwszy zastosujemy go do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2017 r.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Dokument przedstawia również zasady prezentacji i ujawniania informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Z myślą o personelu finansowo-księgowym i osobach zarządzających przedsiębiorstwami, przygotowaliśmy opracowanie „Środki trwałe w firmie. Aspekty księgowe i podatkowe”. Jest ono zbiorem zasad i praktycznych przykładów dotyczących poszczególnych aspektów ujmowania środków trwałych dla celów podatkowo-księgowych, z uwzględnieniem cyklu życia składników majątku według KSR 11.

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza naszej publikacji.