Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 r.

22.06.2017

Konferencja PSEW

W dniach 20-21 czerwca 2017r. odbyła się doroczna konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pt: „Energetyka wiatrowa – nowe otwarcie” poświęcona aktualnym problemom i potrzebom energetyki wiatrowej.

Trudna sytuacja sektora wiatrowego, wynikająca z niekorzystnych regulacji ustawowych blokujących w istocie jego dalszy rozwój, zmusza inwestorów i deweloperów do radykalnej zmiany strategii biznesowych. W tych okolicznościach wymiana doświadczeń i pomysłów na skuteczne rozwiązanie chociaż części problemów, z jakimi boryka się branża, jest cennym walorem największego wydarzenia organizowanego przez PSEW.

Offshore

Część sesji poświęcona była także morskiej energetyce wiatrowej. Choć przed rokiem 2022 nie można liczyć na uruchomienie żadnego projektu w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, to jednak kilka średniozaawansowanych projektów o łącznej mocy 2,25 GW jest sukcesywnie dewelopowanych przez PGE i Polenergię i przypuszczalnie prędzej czy później zostaną one przyłączone do sieci i oddane do użytku. Niezależnie od tego, polski sektor dostawców i poddostawców sektora offshore ma się nadzwyczaj dobrze już teraz i bierze aktywny udział w budowie morskich farm wiatrowych należących do brytyjskich, duńskich czy niemieckich firm. To sektor gospodarki o wysokim stopniu innowacyjności i nasycenia najnowocześniejszą technologią, doświadczający także wykładniczego tempa spadku jednostkowych kosztów wytworzenia jednostki mocy. Generuje zatem dla gospodarki jako całości ważny impuls rozwojowy i stymulujące wielorakie obszary przemysłu i usług, a zatrudnieni tu pracownicy zdobywają wiedzę i doświadczenie, które w przyszłości z pewnością nie pozostaną bezużyteczne.

Local content w projektach morskiej energetyki wiatrowej

Ten wysoki tzw. efekt mnożnikowy można dodatkowo wzmocnić wymogiem regulacyjnym co do tzw. local content, czyli obowiązku realizacji określonej części nakładów inwestycyjnych przy zastosowaniu materiałów i usług oferowanych przez polskie firmy. Doprawdy trudno w naszych warunkach o branżę zasługującą na większe zainteresowanie z punktu widzenia polityki gospodarczej państwa zorientowanego na poszukiwanie nowych źródeł rozwoju opartych na innowacji i technologii, nie zaś na niskich kosztach pracy.

W trakcie konferencji swój debiut miał raport pt. "Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 r." opracowany przez PSEW we współpracy z TPA Poland oraz Clifford Chance i PAIiH.

Pobierz raport (pdf)