TAX Alert | Jednorazowa amortyzacja

tax alert, zmiany w ustawodawstwie, zmiany w podatkach,

Nowa ulga dla przedsiębiorców - jednorazowa amortyzacja

 Pobierz PDF

Firmy mogą skorzystać z przepisów o jednorazowej amortyzacji, w odniesieniu do fabrycznie nowych środków trwałych nabytych już od 1 stycznia 2017 r. Pozwoli to na efektywne przyspieszenie rozpoznania kosztów podatkowych od wydatków na nabycie tych środków trwałych do wysokości 100.000 PLN.

ISTOTA JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI

Jednorazowa amortyzacja pozwala na dokonanie odpisów amortyzacyjnych fabrycznie nowych środków trwałych w roku wprowadzenia ich do ewidencji do wysokości 100.000 PLN.

Należy mieć jednak na uwadze, że:

  • już sama wpłata na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego (np. zaliczka, zadatek) może być zaliczona jako koszt uzyskania przychodu

  • kwota 100.000 PLN obejmuje również wpłaty na poczet nabycia środka trwałego

  • nie można zastosować przepisów do zamortyzowania nieruchomości ani pojazdów

  • istnieją ustawowe limity minimalne wartości jednego środka trwałego lub łącznej wartości co najmniej dwóch środków trwałych

  • suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wartości początkowej środków trwałych.

DLACZEGO SIĘ OPŁACA

Możliwość wcześniejszego ujęcia amortyzacji w kosztach powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania w danym okresie sprawozdawczym, a w konsekwencji zmniejsza podatek należny do zapłaty.
Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN może się okazać korzystnym rozwiązaniem również dla małych podatników, w przypadku amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, które wyłączone były w ramach dotychczasowych przepisów lub w sytuacji, gdy podmioty te wykorzystały już środki dostępne w ramach pomocy de minimis.

NASZE WSPARCIE

Potencjalne korzyści zachęcają do skorzystania z wprowadzonej ulgi. Warto pamiętać jednak, że w kontekście wydatków na nabycie środków trwałych można skorzystać z różnych opcji i ulg. TPA Poland oferuje kompleksowe wsparcie w tym zakresie, obejmujące:

  • weryfikację możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji

  • analizę sytuacji podatkowej firmy pod kątem opłacalności skorzystania z jednorazowej amortyzacji

  • analizę porównawczą pod kątem innych możliwości rozliczeń wydatków i rekomendację co do optymalnego sposobu ujęcia

  • wsparcie przy wdrożeniu wybranej formy rozliczeń (kalkulacja maksymalnej kwoty amortyzacji).

Powyższy alert nie stanowi porady podatkowej, a jedynie informację na temat wybranych i naszym zdaniem istotnych aspektów prezentowanej nowelizacji. Nie nosi zatem znamion kompletności. Wpływ projektowanych zmian wymaga każdorazowej analizy, jednak ze względu na ich zakres istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie dotyczył sporej liczby podmiotów gospodarczych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem szerszych informacji / wsparcia w zakresie jednorazowej amortyzacji uprzejmie prosimy o kontakt z nami.