Dec
12

Rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym w 2018 r.

Tuesday, 12/12/2017, 09:00 TPA Poland, ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań

ceny transferowe, analiza benchmarkingowa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie biznesowe z ekspertami TPA Poland, które w całości poświęcimy najistotniejszym zmianom w prawie podatkowym w 2018 r. w zakresie podatku VAT i CIT. Podczas spotkania będziemy chcieli zwrócić uwagę na wybrane, najważniejsze zmiany, takie jak:

 • wprowadzenie systemu podzielonej płatności (split payment) w VAT

 • nowe zasady zaliczania odsetek do kosztów podatkowych (niedostateczna kapitalizacja)

 • wprowadzenie ograniczeń w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz licencje niematerialne

 • wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych

 • wyodrębnienie dochodów z zysków kapitałowych i dochodów z działalności operacyjnej

 • modyfikacja zasad odliczania strat podatkowych

 • korzystne zmiany w uldze badawczo-rozwojowej

 • zmiana zasad ustalania kosztów podatkowych przy zbyciu lub umorzeniu wierzytelności

 • modyfikacje regulacji dotyczących połączeń i podziałów spółek

 • modyfikacje regulacji dotyczących aportów przedsiębiorstw

 • amortyzacja i korzystanie z WNiP zbytych i ponownie nabytych

Zapraszamy serdecznie!

Data: 12 grudnia 2017 r.

Czas: 09:00 - 11:30

Miejsce: siedziba TPA Poland, ul. Młyńska 12, Poznań