Informacja prawna

TPA Poland

W Polsce pod marką TPA Poland rozumie się następujące spółki:

TPA Management Sp. z o.o. | ul. Młyńska 12 | 61-730 Poznań | NIP 1070010139 | REGON 141252235 | Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000293747 Kapitał zakładowy 50 000,00 złotych opłacony w całości.

TPA Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Młyńska 12 | 61-730 Poznań | NIP 7781432033 | REGON 300184858 | Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000671994 | Kapitał zakładowy 981 500,00 złotych opłacony w całości

TPA HR Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | NIP 7010166711 | REGON 141728086 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000322322

TPA CF Sp. z o.o. | ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | NIP 5252410065 | REGON 141195129 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000292905

Korespondencja elektroniczna

Korespondencja elektroniczna oraz wszelkie załączone do niej pliki przesyłane przez TPA Poland są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest niedozwolone. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Administratorem danych jest TPA Management Sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań.

Informacje i opinie zawarte na stronie www

Informacje, opinie i interpretacje prawne znajdujące się na tej stronie są tylko informacjami ogólnymi. Ich zastosowanie i wpływ mogą się znacznie różnić w zależności od konkretnych faktów związanych z prawem. Korzystając z zawartych w serwisie informacji, należy brać pod uwagę zmieniający się charakter prawa, przepisów i postanowień oraz inne zagrożenia wynikające z komunikacji elektronicznej,  w tym opóźnienia, przeoczenia lub niedokładności. Odpowiednio, należy wziąć pod uwagę, że informacje dostępne na tej stronie nie mogą i nie powinny być stosowane jako substytut profesjonalnej porady prawnej lub podatkowej. Przed podjęciem decyzji należy skontaktować się z ekspertami TPA Poland.

Mimo że informacje zawarte na tej stronie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, ani TPA Poland, ani poszczególni autorzy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, lub skutki wynikające z wykorzystania przedstawionych tu informacji. Wszystkie informacje na tej stronie są dostarczone bez gwarancji kompletności, dokładności i terminowości, a także bez gwarancji przydatności do określonego celu.

Ani TPA Poland, ani poszczególni autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte na podstawie treści tej strony internetowej ani za szkody powstałe wskutek takich działań lub decyzji. TPA Poland nie ma kontroli nad zawartością lub prezentacją wszelkich powiązanych materiałów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za takie treści. TPA Poland nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność połączonych materiałów internetowych. Zastosowanie mają również zapisy dokumentacji, które są dostępne do pobrania poniżej.

Teksty, obrazy, grafiki, filmy i inne materiały na tej stronie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej: żadna część z tych materiałów nie może być przekazywana osobom trzecim, powielana ani w inny sposób rozpowszechniania bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy TPA Poland.

Wszelkie spory i postępowania w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej podlegają zasadom polskiego prawa materialnego. Sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych i postępowań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej jest właściwy lokalnym polski sąd.

Polityka dotycząca plików COOKIES

Używamy cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Niniejsza polityka plików cookies dotyczy witryn internetowych, których administratorem jest TPA Poland.

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzane strony internetowe, i które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników. O działaniu plików cookies, zakresie ich działania, a także o możliwości ich wyłączenia w Twojej przeglądarce internetowej przeczytasz w niniejszej polityce plików cookies.

  • Cel i sposób korzystania z plików cookies przez TPA Poland

Pliki cookies stosowane przez TPA Poland służą do śledzenia ruchu użytkowników na stronach i podstronach internetowych, których administratorem jest TPA Poland. Informacje uzyskane przy użyciu cookies służą TPA Poland do celów statystycznych, a także w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych, utrzymywania sesji użytkownika serwisu internetowego pozwalającej na zapamiętaniu ustawień, loginów i haseł użytkownika, a także do mierzenia skuteczności prowadzonych przez użytkownika akcji na witrynie internetowej. TPA Poland nie wykorzystuje cookies do przesyłania użytkownikowi jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty, e-maila czy telefonu.

  • Bezpieczeństwo

Cookies pozwalają na odczytywanie i zapisywanie informacji jedynie przez stronę, która je utworzyła. TPA Poland informuje, że nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

  • Modyfikowanie/usuwanie/wyłączanie plików cookies

TPA Poland informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie internetowej, możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Masz prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, aby automatycznie blokowała ona obsługę plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

Dodatkowe informacje w odniesieniu do korespondencji elektronicznej

W szczególności ustalono, że informacje przez e-mail i załączniki powinny być tylko wiążące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. Elektroniczne przesyłanie wiadomości jest prowadzone na ryzyko wnioskodawcy, w szczególności z uwagi na problemy z przesyłem i usługami, ryzyko braku odbiorcy i ryzyko naruszenia tajemnicy w Internecie. Automatycznie generowane potwierdzeń odbioru lub oglądania nie jest uważane za potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Wskazówka ochrony danych odnoszących się do Google Analytics

Strona korzysta z funkcji „Google Analytics” (www.google.com/analytics), co oznacza, że dane mogą być zapisywane i oceniane anonimowo do celów statystycznych.

Sprawozdania z przejrzystości działania TPA Sp. z o.o. Sp. k.

Sprawozdania z przejrzystości działania TPA Horwath Horodko Audit sp. z o.o.

Informacja o połączeniu spółek TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o., TPA Horwath Sztuba Kaczmarek Sp. z o.o. i TPA Horwath Accounting Sp. z o.o. (10 czerwca 2016 roku)

Przeczytaj również: