Integracja potransakcyjna

Jednym z decydujących etapów transakcji jest faza integracji. Decydenci są zazwyczaj świadomi znaczenia tej fazy, ale mimo to etap ten jest często zaniedbywany w praktyce. Oferowane przez nas usługi oraz metodyka zarządzania projektami pozwalają naszym Klientom sprostać wszystkim wyzwaniom po zakończeniu transakcji.

Zapewniamy efektywną kontynuację działalności operacyjnej, pomagając w procesach:

  • analizy i oceny stanu integracji przedsiębiorstw podlegających połączeniu
  • integracji funkcji finansowo-księgowych, w tym unifikacji planu kont, polityki rachunkowości wewnętrznych procedur wykonawczych, procedur podatkowych
  • integracji funkcji i procesu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym narzędzi zarządzania i kontroli oraz systemów informacyjnych
  • ujednolicenia planów i budżetów, opracowania jednolitego planu strategicznego lub biznesplanu, modelowania finansowego dla połączonej organizacji
  • monitoringu efektywności finansowej i operacyjnej po połączeniu

Dodatkowo oferujemy monitoring spełnienia celów finansowych po integracji lub po restrukturyzacji, który obejmuje:

  • badanie sytuacji rynkowej, operacyjnej i finansowej firmy
  • opracowanie i przeprowadzenie planu restrukturyzacji
  • optymalizację przepływów pieniężnych
  • przygotowywanie propozycji usprawnień operacyjnych i rozwiązań oszczędnościowych
  • doradztwo dotyczące struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
Kontakt: