Corporate Finance

TPA oferuje rozwiązania obejmujące strategiczne doradztwo finansowe, pozyskiwanie i optymalizację finansowania oraz usługi związane z obsługą procesów przekształceń własnościowych, w tym nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw. Nasze usługi pozwalają podejmować racjonalne decyzje dotyczące finansów przedsiębiorstw. Dzięki wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu zespołu dążymy do maksymalizacji wartości firmy naszych Klientów.

Doradztwo z obszaru Corporate Finance często wymaga współpracy z ekspertami podatkowymi, prawnikami, księgowymi oraz innymi specjalistami, których wsparcie może być warunkiem istotnym dla powodzenia projektu. TPA zapewnia dostęp do specjalistycznej, interdyscyplinarnej oferty usług naszych ekspertów w Polsce oraz wiedzy i doświadczeń dostępnych w ramach międzynarodowej sieci biur Baker Tilly Europe Alliance.

Oferta TPA budowana jest w oparciu o klasyczne narzędzia badawcze i decyzyjne, obejmujące między innymi analizę strategiczną, operacyjną i finansową, wycenę wartości firmy, jej składnika lub projektu, ocenę opłacalności inwestycji i inne. Produkty i programy doradcze znajdujące się w ofercie TPA budowane są przy wykorzystaniu tych podstawowych narzędzi, które uzupełniamy o dalsze, specyficzne instrumenty doradcze oraz wiedzę i doświadczenia naszych zespołów, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz zapewnić skuteczne rozwiązania dla biznesu.

Nasze usługi obejmują:

  • strategiczne doradztwo finansowe
  • doradztwo w zakresie M&A
  • pozyskiwanie finansowania
  • restrukturyzację biznesu
Kontakt: