Kontroling

Kontrola wewnętrzna to strategiczna funkcja pozwalająca na ukształtowanie procesów funkcjonujących wewnątrz organizacji w sposób zapewniający osiągnięcie celów biznesowych przedsiębiorstwa. Audyt wewnętrzny wspiera kadrę zarządzającą w zakresie realizacji skutecznych i wydajnych systemów kontroli, zasad i procedur sprawozdawczości, a także w tworzeniu systemu nadzoru korporacyjnego. Spółki stosujące SOX (Ustawa Sarbanesa-Oxleya) muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie niezależności oraz efektywności kontroli.

TPA wspiera rozwój ładu korporacyjnego oraz procesów kształtujących kulturę oraz sposób działania organizacji. Nasze usługi skierowane są zarówno dla podmiotów podlegających pod regulacje SOX, jak również dla tych jednostek, które zdecydowały się na implementację części, bądź też całości procedur SOX fakultatywnie.

Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz oceny funkcjonującej w Państwa firmie kontroli wewnętrznej. Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

 • analizę środowiska funkcjonowania kontroli wewnętrznej
 • identyfikację i analizę ryzyka
 • analizę kluczowych procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwie
 • identyfikację nieefektywnych systemów kontroli
 • przegląd procedur wewnętrznych
 • ocenę efektywności funkcjonującej kontroli wewnętrznej
 • udział we wdrożeniu funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • przygotowanie dokumentacji spełniającej wymogi SOX
 • wsparcie w zakresie tworzenia działu audytu wewnętrznego
 • wewnętrzne szkolenia pracowników działu audytu wewnętrznego
 • rekomendacje i zalecenia w zakresie działania kontroli wewnętrznej.

Zespół doradców TPA we współpracy z Państwem wypracuje najlepsze rozwiązania pozwalające podejmować racjonalne decyzje w zakresie funkcjonowania procesów wewnętrznych oraz minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem. Bliska współpraca oraz indywidualne podejście zapewnią profesjonalną i sprawną obsługę klientów.

Kontakt: