Michał Sternicki (1971-2021)

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Michała Sternickiego

naszego Partnera i Przyjaciela.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy dla Żony, Dzieci
i Bliskich składają partnerzy i zespół TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland.

Michał Sternicki od ponad 20 lat piastował funkcje zarządcze i eksperckie w zakresie finansowania nieruchomości, rozwoju nieruchomości komercyjnych, przejęć, inwestycji, finansowania projektów.

Począwszy od 2019 r. Michał współzarządzał spółką TPA Real Estate Services świadczącą usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, działającą w ramach struktur TPA Group.

W okresie od 2008 do 2018 roku Michał był Dyrektorem Generalnym Aareal Bank AG, wiodącej instytucji finansującej nieruchomości komercyjne. Zajmował się udzielaniem transgranicznych kredytów hipotecznych oraz rozwojem działalności w Europie Środkowej i Wschodniej, współpracując z krajowymi i międzynarodowymi inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi, PFM oraz grupami private equity. Michał zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w Niemczech i Londynie, a następnie przeprowadził się w 2000 roku do Warszawy.

Od 1996 r. do 1998 r. Michał był kierownikiem Oddziału Fundacji Rozwoju Śląska w Gdańsku. Kierował zespołem siedmiu konsultantów biznesowych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach w dziedzinie produkcji, przetwórstwa, rolnictwa, rzemiosła i IT.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie Międzynarodowych studiów skandynawskich. Ukończył również szereg studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Central Connecticut State University w zakresie kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz analizy finansowej w zarządzaniu.

W latach 1994-1995 Michał ukończył Studia Środkowoeuropejskie / Gospodarkę Polityczną w ramach wspólnego programu na University of California, University of Wisconsin i Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Publikacje

50–procentowe koszty uzyskania przychodów dla bran…

Raport: Polski sektor living 2.0

Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych…

Raport „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce”

TARIFFS GREEN POWER by country (EN)

Ulga B+R

Ulga IP Box

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE

Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem