Michał Sternicki

Michał Sternicki jest członkiem kadry zarządzającej z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie między innymi finansowania nieruchomości, rozwoju nieruchomości komercyjnych, przejęć, inwestycji, finansowania projektów.

Począwszy od 2019 r. Michał kieruje spółką TPA Real Estate Services świadczącą usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, działającą w ramach struktur TPA Group.

W okresie od 2008 do 2018 roku Michał był Dyrektorem Generalnym Aareal Bank AG, wiodącej instytucji finansującej nieruchomości komercyjne. Zajmował się udzielaniem transgranicznych kredytów hipotecznych oraz rozwojem działalności w Europie Środkowej i Wschodniej, współpracując z krajowymi i międzynarodowymi inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi, PFM oraz grupami private equity. Michał zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w Niemczech i Londynie, a następnie przeprowadził się w 2000 roku do Warszawy.

Od 1996 r. do 1998 r. Michał był kierownikiem Oddziału Fundacji Rozwoju Śląska w Gdańsku. Kierował zespołem siedmiu konsultantów biznesowych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach w dziedzinie produkcji, przetwórstwa, rolnictwa, rzemiosła i IT.

Michał jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie Międzynarodowych studiów skandynawskich. Ukończył również szereg studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Central Connecticut State University w zakresie kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz analizy finansowej w zarządzaniu.

W latach 1994-1995 Michał ukończył Studia Środkowoeuropejskie / Gospodarkę Polityczną w ramach wspólnego programu na University of California, University of Wisconsin i Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Oprócz polskiego, który jest jego językiem ojczystym, Michał posługuje się niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Publikacje

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE

Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem

Ceny transferowe

Hiszpania

Wielka Brytania

Węgry

Szwecja

Słowenia

Rumunia