Michał Sternicki

Michał Sternicki jest członkiem kadry zarządzającej z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie między innymi finansowania nieruchomości, rozwoju nieruchomości komercyjnych, przejęć, inwestycji, finansowania projektów.

Począwszy od 2019 r. Michał kieruje spółką TPA Real Estate Services świadczącą usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, działającą w ramach struktur TPA Group.

W okresie od 2008 do 2018 roku Michał był Dyrektorem Generalnym Aareal Bank AG, wiodącej instytucji finansującej nieruchomości komercyjne. Zajmował się udzielaniem transgranicznych kredytów hipotecznych oraz rozwojem działalności w Europie Środkowej i Wschodniej, współpracując z krajowymi i międzynarodowymi inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi, PFM oraz grupami private equity. Michał zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w Niemczech i Londynie, a następnie przeprowadził się w 2000 roku do Warszawy.

Od 1996 r. do 1998 r. Michał był kierownikiem Oddziału Fundacji Rozwoju Śląska w Gdańsku. Kierował zespołem siedmiu konsultantów biznesowych specjalizujących się w małych i średnich przedsiębiorstwach w dziedzinie produkcji, przetwórstwa, rolnictwa, rzemiosła i IT.

Michał jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie Międzynarodowych studiów skandynawskich. Ukończył również szereg studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Central Connecticut State University w zakresie kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz analizy finansowej w zarządzaniu.

W latach 1994-1995 Michał ukończył Studia Środkowoeuropejskie / Gospodarkę Polityczną w ramach wspólnego programu na University of California, University of Wisconsin i Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Oprócz polskiego, który jest jego językiem ojczystym, Michał posługuje się niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Publikacje

Real Estate Investment 2020

Przedstawiciel podatkowy

Poland’s Energy Industry 2020

Investing in Slovakia 2020

Investing in Slovenia 2020

Investing in Serbia 2020

Investing in Poland 2020

Investing in Montenegro 2020

Investing in Romania 2020

Investing in Hungary 2020