Doradztwo biznesowe dla branży nieruchomości

Aby zapewnić efektywną i skuteczną realizację usług doradczych, niezbędna jest dogłębna wiedza.

Nasi eksperci z zespołu nieruchomości mają zarówno wiedzę, jak i praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte podczas długofalowej współpracy z wiodącymi firmami międzynarodowymi oraz polskimi, działającymi w różnych sektorach rynku nieruchomości komercyjnych.

Broszura jest dostępna w języku angielskim oraz niemieckim.

Zachęcamy do lektury.

Publikacje

Rewolucja w CIT 2019/2020

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne