Investing in Albania 2020

Rok 2020 przynosi znaczne zmiany w zakresie podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

TPA oferuje przegląd najważniejszych innowacji w następujących krajach CEE / SEE:

 • Albania
 • Austria
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Republika Czeska
 • Węgry
 • Czarnogóra
 • Polska
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia

Zorganizowany przegląd systemów podatkowych tych krajów jest dostępny w naszych broszurach „Investing in…” publikowanych co roku w języku angielskim i niemieckim.

Zamów darmowe wydanie online – broszura podatkowa „Inwestowanie w Albanii 2020 – przegląd obecnego systemu podatkowego”

Publikacje

Hiszpania

Wielka Brytania

Węgry

Szwecja

Słowenia

Rumunia

Portugalia

Polska

Niemcy

Malta