Postępowania Podatkowe i Sądowe

Specjalizujemy się we wspieraniu przedsiębiorców w trakcie prowadzonych u nich kontroli podatkowych i skarbowych, asystujemy przy postępowaniach prowadzonych przed władzami podatkowymi (pierwszej oraz drugiej instancji), jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naszym celem jest doprowadzenie do zakończenia ewentualnego sporu z władzami podatkowymi na jak najwcześniejszym etapie, często jeszcze przed wydaniem niekorzystnej dla podatnika decyzji.

Nasza pomoc z reguły polega na pełnej reprezentacji procesowej podatnika (w roli pełnomocnika), co pozwala na skoordynowanie komunikacji pomiędzy władzami podatkowymi a podatnikiem i zapobieżenie nieporozumieniom lub błędom proceduralnym. Opracowujemy wszelkiego typu pisma procesowe, w tym odwołania od decyzji, skargi do sądu administracyjnego oraz kasacyjne, jak również wszelkiego rodzaju pisma związane z bieżącym funkcjonowaniem podatników (zapytania i wnioski do urzędów skarbowych itp.).

Publikacje

Rewolucja w CIT 2019/2020

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne