Postępowania Podatkowe i Sądowe

Specjalizujemy się we wspieraniu przedsiębiorców w trakcie prowadzonych u nich kontroli podatkowych i skarbowych, asystujemy przy postępowaniach prowadzonych przed władzami podatkowymi (pierwszej oraz drugiej instancji), jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naszym celem jest doprowadzenie do zakończenia ewentualnego sporu z władzami podatkowymi na jak najwcześniejszym etapie, często jeszcze przed wydaniem niekorzystnej dla podatnika decyzji.

Nasza pomoc z reguły polega na pełnej reprezentacji procesowej podatnika (w roli pełnomocnika), co pozwala na skoordynowanie komunikacji pomiędzy władzami podatkowymi a podatnikiem i zapobieżenie nieporozumieniom lub błędom proceduralnym. Opracowujemy wszelkiego typu pisma procesowe, w tym odwołania od decyzji, skargi do sądu administracyjnego oraz kasacyjne, jak również wszelkiego rodzaju pisma związane z bieżącym funkcjonowaniem podatników (zapytania i wnioski do urzędów skarbowych itp.).

Publikacje

Investing in Slovakia 2020

Investing in Slovenia 2020

Investing in Serbia 2020

Investing in Poland 2020

Investing in Montenegro 2020

Investing in Romania 2020

Investing in Hungary 2020

Investing in Croatia 2020

Investing in Bulgaria 2020

Investing in Czech Republic 2020