Real Estate Investment 2020

Corocznie aktualizowana broszura, zawiera informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych w bieżącym roku na rynkach Niemiec, Austrii i innych krajów Europy Południowej oraz Środkowo-Wschodniej. Jej głównym założeniem jest przekazanie inwestorom praktycznego i zwięzłego przeglądu każdego z wymienionych w niej krajów w celu stworzenia podstaw do potencjalnych decyzji inwestycyjnych. Warto zwrócić uwagę na ciekawe możliwości, jakie oferują mniejsze kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

W dobie pandemii COVID-19 rynki lokalne państw europejskich stanęły przed wyzwaniami, z którymi dotychczas nikt nie musiał się mierzyć. Jednoczesne zamknięcie granic państw, zawieszenia działalności w branży hotelarskiej, turystycznej i gastronomicznej, wstrzymanie placów budów, narzucony dystans społeczny oraz przeniesienie pracy z offline na online – to tylko niektóre z nich. Szybka reakcja rządów pozwoliła w pewnym stopniu ograniczyć negatywne skutki, lecz ostateczne konsekwencje pandemii i jej wpływu na wszystkie branże jest na tę chwilę nie do przewidzenia. Analiza broszury połączona z konsultacją z ekspertami rozwiewa część wątpliwości, co do możliwości inwestycyjnych na rynkach nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się z sekcją Wsparcie Biznesowe COVID-19 oraz zakładką „Najczęściej zadawane pytania”. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami.

Publikacje

Hiszpania

Wielka Brytania

Węgry

Szwecja

Słowenia

Rumunia

Portugalia

Polska

Niemcy

Malta