Rewolucja w CIT 2019/2020

Nowe zasady rozliczania podatku u źródła zaczęły obowiązywać w 2019 roku, ale termin ich obowiązywania resort finansów dwukrotnie przekładał i w efekcie w znacznej części będą obowiązywały od 2020 roku. Co więcej, mimo że przepisy te jeszcze nie są stosowane w praktyce, doczekały się już projektu ministerialnych objaśnień. Warto zatem dobrze przeanalizować nowe regulacje pod kątem prowadzonego biznesu. Są one bowiem skomplikowane i sprawiają problemy interpretacyjne.

Sprawdź, które ze zmian dotyczą Twojej firmy.

Publikacje

Rewolucja w CIT 2019/2020

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne