Rewolucja w CIT 2019/2020

Nowe zasady rozliczania podatku u źródła zaczęły obowiązywać w 2019 roku, ale termin ich obowiązywania resort finansów dwukrotnie przekładał i w efekcie w znacznej części będą obowiązywały od 2020 roku. Co więcej, mimo że przepisy te jeszcze nie są stosowane w praktyce, doczekały się już projektu ministerialnych objaśnień. Warto zatem dobrze przeanalizować nowe regulacje pod kątem prowadzonego biznesu. Są one bowiem skomplikowane i sprawiają problemy interpretacyjne.

Sprawdź, które ze zmian dotyczą Twojej firmy.

Publikacje

Hiszpania

Wielka Brytania

Węgry

Szwecja

Słowenia

Rumunia

Portugalia

Polska

Niemcy

Malta