Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Stan energetyki wiatrowej w Polsce

„Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku” jest swoistym kompendium wiedzy na temat sytuacji w polskim sektorze energetyki wiatrowej. Publikację przygotowało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej we współpracy z firmą doradczą TPA Poland, kancelarią prawną Clifford Chance oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Raport zawiera nie tylko porównanie sytuacji w Polsce i na świecie, ale także opis uwarunkowań prawnych oraz gospodarczych wpływających na inwestycje, analizę rentowności instalacji wiatrowych, podsumowanie sytuacji na rynku morskiej energetyki wiatrowej oraz wiele innych zagadnień istotnych dla obecnej i przyszłej sytuacji odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Sytuacja inwestorów

Sytuacja inwestorów pogarsza się jednak z miesiąca na miesiąc, dlatego ostateczny kształt zapisów oraz termin ich wejścia w życie jest ogromnie istotny dla całej branży energetyki wiatrowej. W tej chwili projekt z jednej strony jest światełkiem w tunelu zapowiadającym m.in. przywrócenie opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości na takich samych zasadach, jakie obejmują inne typy elektrowni. Wciąż pomija on jednak dwa ogromnie ważne problemy.

Regulacje ustawowe

W ostatnich dniach posłowie PiS skierowali też do Sejmu drugi projekt nowelizacji ustawy o OZE, który dotyczy zmiany sposobu obliczania opłaty zastępczej uiszczanej przez przedsiębiorstwa energetyczne zamiast produkowania określonej ilości zielonej energii. Nie rozwiązuje on jednak problemu nadpodaży zielonych certyfikatów i zamiast poprawić sytuację instalacji OZE, może ją jeszcze bardziej pogorszyć.

Publikacje

Rewolucja w CIT 2019/2020

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne