Wyceny i modelowanie finansowe

Dostrzegamy to, czego inni nie zauważają

Prowadząc projekty, wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów, podatków i zarządzania. Ściśle współdziałamy również z doradcami prawnymi.

Do naszego zespołu należą biegli rewidenci i dyplomowani analitycy finansowi (CFA), mający doświadczenie w pracy na rzecz inwestorów polskich i zagranicznych, firm rodzinnych, a także instytucji finansowych – w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Wyceniając przedsiębiorstwo, posługujemy się metodami podobnymi do stosowanych przez specjalistów na całym świecie; sekret tkwi w tym, jak te metody stosujemy.
Uważamy, że nie ma jednego szablonu, którym można posłużyć się w każdej działalności. Ponieważ każdy projekt jest inny, wymaga też innego podejścia i metod, czasami wykraczających poza podstawowe techniki wykorzystywane przez większość doradców.

 

 

Publikacje

Rewolucja w CIT 2019/2020

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne