Wyceny i modelowanie finansowe

Dostrzegamy to, czego inni nie zauważają

Prowadząc projekty, wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów, podatków i zarządzania. Ściśle współdziałamy również z doradcami prawnymi.

Do naszego zespołu należą biegli rewidenci i dyplomowani analitycy finansowi (CFA), mający doświadczenie w pracy na rzecz inwestorów polskich i zagranicznych, firm rodzinnych, a także instytucji finansowych – w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Wyceniając przedsiębiorstwo, posługujemy się metodami podobnymi do stosowanych przez specjalistów na całym świecie; sekret tkwi w tym, jak te metody stosujemy.
Uważamy, że nie ma jednego szablonu, którym można posłużyć się w każdej działalności. Ponieważ każdy projekt jest inny, wymaga też innego podejścia i metod, czasami wykraczających poza podstawowe techniki wykorzystywane przez większość doradców.

 

 

Publikacje

Investing in Slovakia 2020

Investing in Slovenia 2020

Investing in Serbia 2020

Investing in Poland 2020

Investing in Montenegro 2020

Investing in Romania 2020

Investing in Hungary 2020

Investing in Croatia 2020

Investing in Bulgaria 2020

Investing in Czech Republic 2020