Ceny transferoweDoradcy TPA Poland mają rozległe doświadczenie w realizacji wszelkiego typu projektów z zakresu problematyki Transfer Pricing, w tym następujących:

  • analizy Transfer Pricing (pełnozakresowe projekty zorientowane na oszacowanie rynkowego przedziału cen dla danych towarów, usług lub wartości niematerialnych)
  • projekty typu „benchmarking study” (uproszczone projekty analityczne, których celem jest minimalizacja ryzyka zastosowania tzw. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej w razie ewentualnego sporu z władzami podatkowymi)
  • projekty typu „quick review” (przegląd systemu rozliczeniowego klienta, analiza funkcji, uzgodnień umownych z podmiotami powiązanymi i ich faktycznej realizacji, pod względem ryzyka Transfer Pricing, a także wyznaczenia sposobów jego minimalizacji)
  • opracowanie dokumentacji zgodnej z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o PDOP)
  • opracowanie lub wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu polityki cenowej przedsiębiorstw działających w grupach kapitałowych, uwzględniające minimalizację ryzyka Transfer Pricing
  • asysta lub reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych dotyczących Transfer Pricing
  • prowadzenie szkoleń w zakresie problematyki Transfer Pricing, w tym przyuczenie personelu klienta do samodzielnego sporządzania i aktualizacji dokumentacji zgodnej z art. 9a ustawy o PDOP
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz podatkowych dotyczących Transfer Pricing.

Dowiedz się więcej na stronie: CENY TRANSFEROWE

Kontakt