Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Nieetyczne działania pracowników, spory z klientami i dostawcami, nieuczciwe praktyki i nadużycia – z tymi problemami może zetknąć się każda firma. Eksperci TPA pomagają zapobiegać i wykrywać ryzyka nadużyć gospodarczych i finansowych oraz zapewniają indywidualnie dopasowane rozwiązania w sytuacjach, gdy takie nadużycia mają miejsce.

Zespół Doradztwa Biznesowego TPA oferuje profesjonalne wsparcie w takich obszarach, jak:

Dochodzenia w sprawach nadużyć gospodarczych (audyt śledczy)

  • Przeprowadzanie dochodzeń dotyczących podejrzewanych nadużyć gospodarczych, nieuczciwości pracowników czy kontrahentów firmy
  • Weryfikacja dokumentacji finansowej oraz dokumentów źródłowych pod kątem podejrzewanych nadużyć – fałszowania danych finansowych, sprzeniewierzenia majątku
  • Przeprowadzanie dochodzeń dotyczących nadużyć związanych z upadłością i bankructwem
  • Weryfikowanie raportowanych przez spółki zależne wyników finansowych pod kątem manipulacji danymi finansowymi

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

  • Budowanie strategii przeciwdziałania nadużyciom oraz wsparcie w zakresie budowania struktur przeciwdziałania nadużyciom
  • Przeglądy mające na celu wykrycie potencjalnych nieprawidłowości

Informatyka śledcza

  • Odtwarzanie baz danych systemu finansowego do stanu historycznego w poszukiwaniu dowodów popełnienia nadużyć
  • Analiza materiału dowodowego w celu identyfikacji informacji posiadającej wartość dla dochodzenia bądź sporu
Kontakt: