BTI 2018 International Tax Survey

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najświeższy raport Baker Tilly International „2018 International Tax Survey. Priorities and challenges facing multinationals” prezentujący wyniki sondażu przeprowadzonego wśród liderów korporacji operujących w 65 państwach na Świecie. Sondaż bada reakcję globalnych firm na zmiany regulacyjne w międzynarodowym, konwencyjnym oraz krajowym prawie podatkowym wynikające z BEPS (inicjatywa OECD i państw G20 – Base Erosion and Profit Shifting), ATAD (dyrektywa UE zapobiegająca unikaniu opodatkowania) i MLI (instrument wielostronny sygnowany w 2017 przez 77 państw OECD – Multilateral Instrument). W opiniach managerów dominuje nastawienie na długookresową i raczej ewolucyjną, a nie rewolucyjną zmianę. Jako główne czynniki ryzyka postrzega się zaostrzenie norm dotyczących cen transferowych oraz opodatkowania zysków zagranicznych osiąganych poprzez zakłady podatkowe.

Zachęcam do lektury.

Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Poland

Publikacje

BTI 2018 International Tax Survey

Immigration Investment Service

Real Estate Guidebook 2017/2018

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS

Wyceny i modelowanie finansowe

Real Estate Guidebook 2016/2017

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy