Immigration Investment Service

Programy dla inwestorów imigrantów mają na celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego oraz przedsiębiorców poprzez zapewnienie im prawa pobytu i obywatelstwa. Programy te są nazywane czasem „obywatelstwo przez inwestycje”. Takie programy mają wpływ na tworzenie miejsc pracy, oferując przedsiębiorcom i międzynarodowym firmom źródło kapitału. Broszura Immigration Investment Service przedstawia możliwości, zasady oraz kryteria inwestowania związanego z migracją w podanych krajach.

Austria

Możliwości Inwestowania

Obywatel państwa trzeciego może ubiegać się o tzw. Red-White-Red Card dla osób pracujących na własny rachunek, jeśli zawód ten stwarza korzyści makroekonomiczne wykraczające poza jego własną korzyść operacyjną.

Zalety możliwości inwestycyjnych związanych z imigracją

Sprowadza się do Austrii osoby o wysokich kwalifikacjach, zwiększając wiedzę techniczną, umiejętności i możliwości rozwoju gospodarki.

Kryteria otrzymania możliwości inwestowania w imigrację

Obywatel państwa trzeciego może ubiegać się o Red-White-Red Card jeśli:

 • Stworzona firma będzie rozwijać rynek i wprowadzać innowacyjne produkty
 • Przedstawia spójny biznesplan
 • Udowadnia kapitał na założenie firmy w wysokości minimum 50 000 € z udziałem w kapitale wynoszącym co najmniej 50%
 • Może zdobyć minimum 50 punktów według określonych kryteriów (kwalifikacje, umiejętności językowe).

Wielka Brytania

Możliwości Inwestowania

Wielka Brytania zamknęła kilka kategorii imigracyjnych, dlatego dla osób zamożnych jedną z najlepszych opcji, aby zakwalifikować się do pozostania w Wielkiej Brytanii, jest wiza inwestora Tier 1. Kategoria inwestora ma na celu umożliwienie zamożnym osobom, które dokonują znacznych inwestycji finansowych w Wielkiej Brytanii, uzyskania pozwolenia Wielkiej Brytanii na wejście jako inwestor w kategorii Tier 1. Wnioskodawca musi zainwestować co najmniej 2 miliony funtów w Wielkiej Brytanii.

Zalety możliwości inwestycyjnych związanych z imigracją

Wnioskodawca:

 • Otworzył rachunek w brytyjskim banku regulowanym, aby zainwestować nie mniej niż 2 miliony funtów w Wielkiej Brytanii
 • Musi inwestować w Wielkiej Brytanii poprzez brytyjskie obligacje rządowe, kapitał akcyjny lub kapitał pożyczkowy w aktywnych i handlowych spółkach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii (innych niż te, które są głównie zaangażowane w inwestycje w nieruchomości); inwestycje w spółki offshore są niedozwolone
 • Musi zapłacić 1561 £, aby ubiegać się o wizę Tier 1 (Inwestor) online lub pocztą (opłata jest taka sama za przedłużenie lub zmianę wizy)
 • Powinien sprawić, by Wielka Brytania była ich (i ich rodzin) głównym domem.

Kryteria otrzymania możliwości inwestowania w imigrację

Stała rezydencja – aby otrzymać stały pobyt główny wnioskodawca nie powinien spędzać więcej niż 180 dni w roku poza Wielką Brytanią.

Ważne jest, aby wiedzieć, że tylko główny wnioskodawca będzie miał szybką ścieżkę do stałego miejsca zamieszkania poprzez wyższy poziom inwestycji. Osoby pozostające na ich utrzymaniu (partner i dzieci) mogą ubiegać się o prawo stałego pobytu jedynie po pięciu latach życia w Wielkiej Brytanii.

Holandia

Możliwości Inwestowania

Inwestycja musi stanowić wartość dodaną dla holenderskiej gospodarki. Musi generować zatrudnienie, stymulować innowacje i / lub mieć inną niefinansową wartość dodaną.

Zalety możliwości inwestycyjnych związanych z imigracją

Zainwestuj co najmniej 1 250 000 EUR w firmę w Holandii lub w fundusz, który według Ministerstwa Gospodarki pasuje do programu SEED, spółki venture capital lub umownego joint venture inwestującego w firmę w Holandii.

Inwestycje wnoszą wartość dodaną do gospodarki holenderskiej (IND zwróci się o opinię do Holenderskiej Agencji Przedsiębiorczości (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). W tym celu RVO stosuje system punktowy, wartość dodana jest w przypadku, gdy dwa z trzech poniższych kryteriów zostaną spełnione:

 • Tworzenie miejsc pracy; w ciągu pięciu lat dziesięciu pełnoetatowych pracowników (z wyłączeniem wnioskodawcy)
 • Innowacje, na przykład nowa technologia produkcji, nowy produkt / usługa dla Niderlandów, inwestycja w firmę należącą do najwyższego sektora
 • Wkład niepieniężny cudzoziemca, na przykład konkretna wiedza, doświadczenie zawodowe lub klienci.

Kryteria otrzymania możliwości inwestowania w imigrację

 • Możliwość opuszczania i wjazdu do Holandii bez ograniczeń
 • Zezwolenie na pobyt można również składać członkom rodziny (partnerowi i / lub małym dzieciom), którzy przeprowadzą się do Holandii z inwestorem
 • Inwestor zagraniczny może pracować w Holandii bez pozwolenia na pracę; to samo dotyczy przyjętych członków rodziny
 • Zakończenie kursu integracji obywatelskiej nie jest wymagane.

Link do bezpośredniego pobrania broszury: Baker Tilly International_Immigration investment service

Publikacje

BTI 2018 International Tax Survey

Immigration Investment Service

Real Estate Guidebook 2017/2018

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS

Wyceny i modelowanie finansowe

Real Estate Guidebook 2016/2017

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy