Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS

Polski rynek najmu lokali przeżywa obecnie znaczące zmiany i zbliża się do kolejnej poważnej transformacji: pojawienia się instytucjonalnego rynku wynajmu.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie projektami mieszkaniowymi przeznaczonymi do wynajęcia na rynku wynajmu instytucjonalnego. Inwestorzy zaczęli zauważać potencjał rosnącego „czynszu pokoleniowego” w Polsce.

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę informacyjną ze strony rynku instytucjonalnego najmu projektów mieszkaniowych przygotowaliśmy we współpracy z REAS niniejszy raport.

Odpowiadamy w nim na pytania:

  • W jaki sposób strukturyzować korporacyjnie projekt?
  • Jakie projekty są najbardziej opłacalne?
  • Które lokalizacje są najbardziej perspektywiczne?
  • Co z aspektami podatkowymi?
  • Czy zmienność otoczenia prawno-podatkowego w Polsce sprzyja czy hamuje rynek inwestycyjny?
  • Czy nowe formy inwestycyjne utrzymane w koncepcji REIT zaktywizują dodatkową pulę środków finansowych na tym rynku?

Zapraszamy do lektury.

 

Publikacje

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

BTI 2018 International Tax Survey

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy