Real Estate Guidebook 2016/2017

Przedstawiamy drugą edycję naszego przewodnika po księgowo-podatkowych studiach przypadków dla branży nieruchomości. Publikacja ta zawiera zbiór najciekawszych oraz najbardziej specyficznych zagadnień księgowo-podatkowych opartych na praktycznych przykładach typowych w działalności deweloperskiej czy inwestycyjnej.

Układ przewodnika, w tym dobór kolejności poszczególnych zagadnień, został zaplanowany w sposób bezpośrednio nawiązujący do specyfiki działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek z branży nieruchomości, co powinno ułatwić identyfikację rozwiązań w zakresie konkretnych kwestii księgowo-podatkowych.

Publikacje

BTI 2018 International Tax Survey

Immigration Investment Service

Real Estate Guidebook 2017/2018

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS

Wyceny i modelowanie finansowe

Real Estate Guidebook 2016/2017

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy