Zarządzanie ryzykiem (ERM)

Termin „zarządzanie ryzykiem” kojarzył się kiedyś wyłącznie z zapobieganiem zdarzeniu, które mogłoby spowodować negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach, kiedy praktycznie niemożliwe stało się unikanie zagrożeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem stało się nieodzowną częścią prowadzenia firmy.

Wdrożenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem pozwala organizacji kontrolować zdarzenia w taki sposób, aby osiągnięcie wyznaczonych celów nie było zagrożone. Poza takimi podstawowymi elementami, jak kontrola kosztów czy zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych strat, zarządzanie ryzykiem pozwala na zwiększenie świadomości na temat ryzyka wewnątrz organizacji, a także na uelastycznienie organizacji na często zmieniające się warunki makro- oraz mikroekonomiczne.

TPA wspiera swoich klientów w całym procesie implementacji systemu ERM, począwszy od przygotowania strategii zarządzania ryzykiem aż do wprowadzenia procedur monitoringu mających na celu ocenę jakości wdrożonych systemów.

Nasze usługi obejmują:

  • przygotowanie strategii zarządzania ryzykiem
  • opracowanie oraz rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem
  • opracowanie, rozwój oraz doradztwo w zakresie implementacji systemu zarządzania ryzykiem
  • opracowanie, projektowanie oraz implementacja procedur zarządzania ryzykiem specyficznym, m.in. nadużyć, zgodności z przepisami (tzw. compliance), utraty marki oraz reputacji, etyki.
  • wsparcie przy wyborze systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania ryzykiem
Kontakt: