Baker Tilly International

Rzetelne doradztwo wymaga solidnej sieci partnerskiej.

Grupa TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance i oferuje swoim klientom światową sieć doradców podatkowych, audytorów oraz doradców biznesowych.

Wszystkie lokalizacje Baker Tilly Europe Alliance

Baker Tilly Europe Alliance to 40 lokalizacji w 13 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej: idealna pozycja dla realizacji złożonych, międzynarodowych projektów w tym regionie.

Dzięki naszemu partnerstwu z siecią Baker Tilly International, 12 krajów z niezależnej Grupy TPA jest doskonale połączonych na poziomie globalnym i dlatego jesteśmy w stanie świadczyć wysokiej jakości usługi we wszystkich głównych ośrodkach biznesowych oraz regionach świata.

Nasi klienci czerpią korzyści z bezpośrednich kanałów komunikacji oraz transparentnych struktur decyzyjnych, a także mają dostęp do najlepszych międzynarodowych doradców posiadających znakomitą wiedzę na temat bieżącej sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach.

Na najważniejszym rynku europejskim, w Niemczech, Grupa TPA działa w ścisłej współpracy z wiodącym członkiem Baker Tilly International, renomowaną niemiecką grupą doradczą Baker Tilly, która działa w 10 lokalizacjach w Niemczech i zatrudnia ponad 1000 pracowników.

Sieć Baker Tilly International obecnie jest aktywna w 145 krajach i zatrudnia łącznie ponad 41 000 pracowników w 703 biurach oraz znajduje się w „Top 10” firm zajmujących się doradztwem i audytem na świecie.