Doradztwo podatkowe

Obok pomocy w rozstrzyganiu kwestii bieżących w poszczególnych podatkach, dostarczamy także kompleksowe i specjalistyczne usługi doradcze o charakterze projektowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów, w tym:

 • kompleksowa pomoc w zakresie audytu, raportowania, wdrożenia procedur, a także szkoleń i konsultacji z zakresu MDR
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym, w tym analizy standingu podatkowego przedsiębiorstw (pod względem obszarów podatkowej ekspozycji oraz możliwości poprawy efektywności)
 • doradztwo transakcyjne w zakresie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej przedsiębiorstw, w tym analiza podatkowa typu due diligence, podatkowe planowanie oraz optymalizacja procesu restrukturyzacji, a także pomoc przy implementacji procesu
 • planowanie podatkowe działalności inwestycyjnej i bieżącej
 • projekty z zakresu problematyki cen transferowych
 • podatkowe wykorzystanie instrumentów finansowych
 • podatkowo-efektywne zarządzanie wierzytelnościami
 • konsultacje, przygotowanie korespondencji oraz reprezentowanie podatników w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • pomoc w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego przez podmioty zagraniczne
 • pomoc w kontaktach z władzami podatkowymi w zakresie bieżącej działalności firm, w tym pozyskiwanie wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • wdrożenie całościowego Systemu Zarządzania Funkcją Podatkową (Tax CMS) w celu zabezpieczenia ryzyka prawno-podatkowego i uzyskania dodatkowych przywilejów w ramach współdziałania z szefem KAS.