Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe to core business TPA we wszystkich 12 państwach, w tym także w Polsce. Zapewniamy szeroki wachlarz usług podatkowych, m.in. w zakresie CIT, VAT, PIT, akcyzy, podatku od nieruchomości (podatki lokalne), podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ceł.

Obok pomocy w rozwiązywaniu kwestii bieżących w poszczególnych podatkach, dostarczamy także kompleksowe i specjalistyczne usługi doradcze o charakterze projektowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów, w tym:

  • analizy standingu podatkowego przedsiębiorstw (pod względem obszarów podatkowej ekspozycji oraz możliwości optymalizacji)
  • doradztwo transakcyjne w zakresie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej przedsiębiorstw, w tym analiza podatkowa typu due diligence, podatkowe planowanie oraz optymalizacja procesu restrukturyzacji, a także pomoc przy implementacji procesu
  • planowanie podatkowe działalności inwestycyjnej i bieżącej
  • projekty z zakresu problematyki cen transferowych
  • podatkowe wykorzystanie instrumentów finansowych
  • podatkowo-efektywne zarządzanie wierzytelnościami
  • konsultacje, przygotowanie korespondencji oraz reprezentowanie podatników w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • pomoc w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego przez podmioty zagraniczne
  • pomoc w kontaktach z władzami podatkowymi w zakresie bieżącej działalności firm, w tym pozyskiwanie wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego.