Metryka

Właściciel strony

TPA Management Sp. z o.o.

ul. Młyńska 12
61-730 Poznań

Tel.: +48 61 63 00 500
Fax: +48 61 63 00 502
E-Mail: office@tpa-group.pl

NIP 107-001-01-39
REGON 141252235
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000293747
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

Projekt strony:

Ploner Communications