Budownictwo

Nasz zespół doradców dla branży Nieruchomości oferuje specjalistyczną obsługę oraz doradztwo bieżące firmom deweloperskim i budowlanym realizującym projekty wykonawcze lub podwykonawcze w zakresie budowy budynków i budowli infrastrukturalnych, w tym autostrad, dróg i mostów.

Oferowane rozwiązania oparte są zarówno na wieloletnim doświadczeniu branżowym, jak i na doskonałej znajomości przepisów podatkowych, bilansowych, a także przepisów i praktyki techniczno-budowlanej.

Doświadczenie, na które się powołujemy, wynika z wieloletniej obsługi audytorskiej oraz podatkowej największych przedsiębiorstw budowlanych, w tym budownictwa drogowego oraz największych i pionierskich projektów, np. części autostrady A2 w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do najważniejszych produktów specjalistycznych należą:

  • Obsługa procesu przedinwestycyjnego (analizy due diligence, międzynarodowe planowanie podatkowe modelu inwestycyjnego etc.)
  • Obsługa inwestycji (wycena przedsiębiorstwa, wsparcie negocjacji cenowych, optymalizacja podatkowa procesu budowlanego, finansowania inwestycji etc.)
  • Planowanie fazy operacyjnej (optymalizacja działalności operacyjnej po zakończeniu inwestycji)
  • Strategia wyjścia (opracowanie optymalnego podatkowo sposobu odsprzedaży projektu)
  • Usługi audytu oraz doradztwa finansowego (m.in. badanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych)
  • Doradztwo w zakresie rachunkowości (m.in. budżetowanie, rachunkowość kosztowa)
  • Zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Projekty te realizowane są przez multidyscyplinarne zespoły, w skład których wchodzą eksperci w zakresie doradztwa inwestycyjnego i wycen nieruchomościowych, doradcy podatkowi oraz księgowi TPA Poland, a także pozostałych naszych linii biznesowych, w szczególności audytorzy i doradcy biznesowi działający pod marką Baker Tilly TPA, a także prawnicy i radcowie prawni naszej kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal.

Kontakt