Damian Kubiś

Damian posiada duże doświadczenie doradcze, które zawdzięcza uczestnictwu w wielu kompleksowych projektach obejmujących następujące obszary: podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, badania typu due diligence, projekty transfer pricing (ustalanie cen rynkowych, dokumentacja podatkowa).

Po ukończeniu studiów rozwijał kompetencje pracując w firmie  Arthur Andersen, w dziale doradztwa podatkowego, a następnie w Ernst & Young. Od 2004 r. związał się z TPA Poland, gdzie obecnie pełni funkcję partnera w dziale podatkowym.

Uczestniczył w szeregu polskich oraz międzynarodowych specjalistycznych programach szkoleniowych, jak np.: International Tax School w Veldhoven, Holandia, International Taxation w Barcelonie lub International Reorganisations and Tax Planning w Londynie oraz szkolenia w dziedzinie transfer pricing w Amsterdamie. Jest autorem wielu specjalistycznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na łamach polskiej oraz zagranicznej prasy. W

2000 roku Damian ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalizacji zarządzanie finansami. W 1999 roku, studiował także na Uniwersytecie w Kaiserslautern, Niemcy. Jest doradcą podatkowym od 2004 roku.

Publikacje

Rewolucja w CIT 2019/2020

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne