Damian Kubiś

Damian posiada duże doświadczenie doradcze, które zawdzięcza uczestnictwu w wielu kompleksowych projektach obejmujących następujące obszary: podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, badania typu due diligence, projekty transfer pricing (ustalanie cen rynkowych, dokumentacja podatkowa).

Po ukończeniu studiów rozwijał kompetencje pracując w firmie  Arthur Andersen, w dziale doradztwa podatkowego, a następnie w Ernst & Young. Od 2004 r. związał się z TPA Poland, gdzie obecnie pełni funkcję partnera w dziale podatkowym.

Uczestniczył w szeregu polskich oraz międzynarodowych specjalistycznych programach szkoleniowych, jak np.: International Tax School w Veldhoven, Holandia, International Taxation w Barcelonie lub International Reorganisations and Tax Planning w Londynie oraz szkolenia w dziedzinie transfer pricing w Amsterdamie. Jest autorem wielu specjalistycznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na łamach polskiej oraz zagranicznej prasy.

W 2000 roku Damian ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalizacji zarządzanie finansami. W 1999 roku, studiował także na Uniwersytecie w Kaiserslautern, Niemcy. Jest doradcą podatkowym od 2004 roku.

Publikacje

Real Estate Investment 2020

Przedstawiciel podatkowy

Poland’s Energy Industry 2020

Investing in Slovakia 2020

Investing in Slovenia 2020

Investing in Serbia 2020

Investing in Poland 2020

Investing in Montenegro 2020

Investing in Romania 2020

Investing in Hungary 2020