Energetyka

Zespół doradców z zakresu energetyki doradza przedsiębiorstwom państwowym, komunalnym, spółkom z udziałem krajowym i zagranicznym oraz inwestorom operującym na rynku energii elektrycznej, odnawialnej, a także paliw płynnych i gazu.

Nasi doradcy mają rozległe doświadczenie związane z obsługą procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych największych przedsiębiorstw państwowych wytwarzających energię elektryczną. Pracując dla większości państwowych firm energetycznych w kraju, a także wiodących światowych inwestorów w zakresie wytwarzania energii konwencjonalnej i odnawialnej, przesyłu i dystrybucji, zgromadziliśmy unikalne doświadczenia dotyczące środowiska regulacyjnego, projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych, transakcji na rynku OZE, przekształceń konsolidacyjnych wielospółkowych grup kapitałowych (np. tworzenie podatkowej grupy kapitałowej lub centrum usług wspólnych).

Produkty specjalistyczne adresowane do przedsiębiorców branży energetycznej obejmują:

Unikalna znajomość rynku wiatrowego oraz jego krajowych i zagranicznych uczestników pozwala nam oferować szereg dodatkowych usług m.in z zakresu M&A oraz doradztwa biznesowego. Są one świadczone przez naszych doradców biznesowych i audytorów działających pod marką Baker Tilly TPA, ściśle współpracujących z doradcami TPA Poland w mutidyscyplinarnych zespołach kompetencyjnych.

Ponadto nasza kancelaria Baker Tilly Woroszylska Legal zapewnia kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie realizacji projektu.

Kontakt