Wojciech Sztuba

Wojciech posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych zwłaszcza firmom z branży budownictwa i nieruchomości oraz energetyki. Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym oraz wsparciu transakcyjnym.

Jest uznanym ekspertem rynku energii odnawialnej oraz rynku nieruchomości komercyjnych. Wykładowca wielu specjalistycznych programów szkoleniowych, w tym organizowanych przez Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, PSEW, PTPiREE, IHK, Euroforum, IRiP, ELSA czy Energia i Środowisko. Lektor Podyplomowego Studium Skarbowości i Podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współautor komentarza do prawa energetycznego z lat 2001 i 2003, a także jednej z najobszerniejszych krajowych analiz rynku energii wiatrowej publikowanej od 2009 r. w formie raportów rocznych pt. „Energetyka wiatrowa w Polsce”.

W latach 1999-2004 starszy menedżer zespołu doradztwa podatkowego w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie w 2000 roku współtworzył sekcję Energy Chemicals & Utilities. Od lipca 2004 r. Partner w Corporate Tax Consulting, przekształconej w marcu 2005 r. w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek (obecnie TPA Poland). Od 2006 r. pełni funkcję Partnera Zarządzającego w TPA Poland.

Absolwent Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1994-1995 studiował na Otto-Friedrich-Universität w Bambergu, RFN. Od 1999 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Od grudnia 2015 doktor nauk prawnych (specjalność: prawo podatkowe). Praca doktorska nt. efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw obroniona w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Włodzimierza Nykiela.

Publikacje

Real Estate Investment 2020

Przedstawiciel podatkowy

Poland’s Energy Industry 2020

Investing in Slovakia 2020

Investing in Slovenia 2020

Investing in Serbia 2020

Investing in Poland 2020

Investing in Montenegro 2020

Investing in Romania 2020

Investing in Hungary 2020