Wojciech Sztuba

Wojciech posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych w szczególności firmom z sektorów nieruchomości oraz energetyki. Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym, wsparciu transakcyjnym, efektywnym opodatkowaniu firm oraz w systemach zarządzania funkcją podatkową.

Jest uznanym ekspertem w zakresie energii odnawialnej oraz sektora nieruchomości komercyjnych. Wykładowca wielu specjalistycznych konferencji i webinariów. Lektor podyplomowego programu podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2020 r. autor międzynarodowego instytutu International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) w zakresie raportów związanych z opodatkowaniem zakładu w Polsce.

W latach 1999-2004 starszy menedżer zespołu doradztwa podatkowego w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2004 r. współzałożyciel i partner w Corporate Tax Consulting, przekształconej w 2005 r. w TPA Poland, gdzie do dziś pełni funkcję partnera zarządzającego.

Absolwent Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1994-1995 studiował na Otto-Friedrich-Universität w Bambergu, RFN. Od 1999 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Od grudnia 2015 doktor nauk prawnych (specjalność: prawo podatkowe). Praca doktorska nt. efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw obroniona w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. Włodzimierza Nykiela.

Od 2016 r. prezes zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association, a od 2019 r. członek Executive Committee IFA European Region.

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022