Doradztwo transakcyjne

TPA oferuje rozwiązania z zakresu Corporate Finance, które ułatwiają interesariuszom podejmowanie kluczowych decyzji w przedsiębiorstwie. Dzięki wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu zespołu dążymy do maksymalizacji wartości spółki dla naszych Klientów.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

  • wyceny, w tym wyceny przedsiębiorstwa oraz jego składników, alokację ceny nabycie, analizy „fairness opinion”, czy wsparcie w tworzeniu modeli finansowych i operacyjnych wspierających procesy decyzyjne;
  • doradztwo transakcyjne związane z obsługą procesów przekształceń własnościowych, w tym nabycia i sprzedaży przedsiębiorstwa, oraz wsparcie potransakcyjne w zakresie integracji;
  • doradztwo strategiczne, w tym wsparcie w tworzeniu strategii, biznesplanów, pozyskiwaniu i optymalizację finansowania, oraz przygotowaniu dokumentów korporacyjnych, takich jak prezentacje inwestorskie.

Doradztwo z obszaru Corporate Finance często wymaga współpracy z ekspertami podatkowymi, prawnikami, księgowymi oraz innymi specjalistami, których wsparcie może być warunkiem istotnym dla powodzenia projektu. TPA zapewnia szeroki dostęp do specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia naszych profesjonalistów z różnych działów oraz wiedzy i doświadczeń dostępnych w ramach międzynarodowej sieci biur Baker Tilly International.

Oferta TPA budowana jest w oparciu o klasyczne narzędzia badawcze i decyzyjne, obejmujące między innymi analizę strategiczną, operacyjną i finansową. Produkty i programy doradcze znajdujące się w naszej ofercie budowane są przy wykorzystaniu tych podstawowych narzędzi, które uzupełniamy o dalsze, specyficzne instrumenty doradcze oraz wiedzę i doświadczenia naszych zespołów, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz zapewnić skuteczne rozwiązania dla biznesu.