Hotele i turystyka

Doradcy TPA mają szerokie doświadczenie w specjalistycznej obsłudze inwestorów z branży hotelowej i sektora turystycznego. Tworzą rozwiązania, w których łączą znajomość przepisów podatkowych i bilansowych, a także praktykę w zakresie form kapitałowego zaangażowania, optymalizacji struktury finansowania i działalności operacyjnej przedsiębiorstw. 

Usługi doradcze prowadzone przez naszych ekspertów kierowane są przede wszystkim do następujących grup odbiorców:

 • inwestorów w infrastrukturę hotelową
 • zarządców hoteli
 • firm deweloperskich i budowlanych realizujących projekty wykonawcze lub podwykonawcze w zakresie budowy infrastruktury hotelowej
 • funduszy inwestycyjnych działających na rynku hotelowym.

Do najważniejszych produktów specjalistycznych w branży HTL należą:

 • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych oraz identyfikowanie potencjalnych źródeł optymalizacji rozliczeń podatkowych podmiotów z branży HTL
 • Planowanie podatkowe oraz doradztwo w procesie akwizycji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw (nabycia, fuzje, konsolidacje, aporty przedsiębiorstw, likwidacje etc.)
 • Opracowywanie efektywnych podatkowo struktur finansowania przedsiębiorstw, identyfikacja możliwości restrukturyzacji finansowania
 • Doradztwo w zakresie podatkowego rozliczania bieżącej działalności hoteli
 • Doradztwo w zakresie podatkowego rozliczania wypłat należności licencyjnych
 • Optymalizacja rozliczeń odpisów amortyzacyjnych, ocena prawidłowości ustalenia wartości początkowej środków trwałych
 • Optymalizacja oraz weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości
 • Weryfikacja podatkowych rozliczeń świadczeń na rzecz pracowników (optymalizacja systemu wynagrodzeń, rozliczenie szkoleń pracowniczych, prowadzenie listy płac)
 • Usługi audytu oraz doradztwa finansowego (m.in. badanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych)
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości (m.in. budżetowanie, rachunkowość kosztowa)
 • Analizy ekonomiczno-finansowe.