RetailZespół Retail został powołany do obsługi przedsiębiorstw działających w branży handlu detalicznego. Usługi zespołu kierowane są przede wszystkim do najemców centrów handlowych oraz właścicieli centrów handlowych i obiektów towarzyszących, a także firm deweloperskich i budowlanych realizujących projekty w zakresie budowy centrów handlowych oraz funduszy inwestycyjnych działających na rynku powierzchni handlowych i podmiotów zarządzających takimi funduszami.

Doradcy TPA mają nie tylko wiedzę, ale także bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw działających w branży handlu detalicznego.

Połączenie praktyki oraz znajomości przepisów podatkowych i bilansowych pozwala nam oferować specjalistyczne produkty, w tym:

  • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych oraz identyfikowanie potencjalnych źródeł optymalizacji rozliczeń podatkowych
  • Weryfikacja oraz optymalizacja rozliczeń podatkowych związanych z umowami najmu
  • Doradztwo w zakresie podatkowego traktowania ulepszeń, remontów i modernizacji wynajmowanych obiektów do potrzeb najemców
  • Doradztwo w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych okresów bezczynszowych oraz opłat eksploatacyjnych
  • Weryfikacja oraz optymalizacja rozliczeń odpisów amortyzacyjnych poprzez alokowanie wyższych stawek amortyzacyjnych, ocena prawidłowości ustalania wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych
  • Weryfikacja poprawności wysokości stosowanych stawek podatku od nieruchomości oraz optymalizacja rozliczeń podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie budynków, budowli oraz gruntów
  • Wprowadzenie procedur i optymalizacja rozliczania strat towarowych
  • Doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych wydatków na świadczenia na rzecz pracowników, organizację imprez pracowniczych, reprezentację i reklamę.
Kontakt: