Zabezpieczenie praw własności intelektualnej

| Do przeczytania w 1 min

Zapewniamy wsparcie w kwestiach dotyczących zabezpieczenia praw własności intelektualnej. W tym obszarze oferujemy m.in:

  • wsparcie przy tworzeniu strategii ochrony własności intelektualnej;
  • doradztwo i wsparcie w negocjacjach umów uwzględniających m.in. kwestie nabywania oraz przenoszenia majątkowych praw autorskich, udzielania licencji, praw do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego etc.;
  • reprezentacja w postępowaniach o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy;
  • wsparcie w podatkowym rozliczeniu realizowanych operacji gospodarczych w obszarze praw własności intelektualnej.
Kontakt