Doradztwo dla funduszy inwestycyjnych

| Do przeczytania w 1 min

Do naszych kluczowych klientów należą m.in. największe europejskie i światowe fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości. To struktury otwarte lub zamknięte dysponujące na zasadzie powierniczej środkami inwestorów instytucjonalnych lub prywatnych, które lokowane są portfelowo (na okres 5-8 lat) w nieruchomościach komercyjnych, bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek celowych.

Polska już od wielu lat pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych państw CEE pod względem ryzyka inwestycyjnego, głębokości rynku, stabilności prawno-politycznej oraz atrakcyjnych stóp zwrotu, wynikających m.in. z wyjątkowych możliwości kreowania wartości dodanej za pomocą planowania podatkowego.

TPA ma na koncie doradztwo transakcyjne dla zagranicznych funduszy, które dotąd z naszą pomocą nabyły w Polsce nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 4 mld EUR.

Dysponujemy unikalnymi doświadczeniami w zakresie optymalizacji podatkowej, zabezpieczania ryzyk transakcyjnych, negocjacji w procesie przygotowania, kontraktacji, zamknięcia i rozliczenia transakcji, wyceny nieruchomości komercyjnych, a także specjalistycznego doradztwa komercyjnego w przypadku nieruchomości hotelowych.

Jesteśmy także wiodącym dostawcą usług księgowych i sprawozdawczych (corporate accounting) dla spółek celowych posiadających nieruchomości, także w oparciu o najsurowsze standardy międzynarodowego raportowania podmiotów notowanych na giełdach papierów wartościowych.

Kontakt