Joanna Prokurat

Joanna pełni funkcję Partnera w dziale doradztwa podatkowego w TPA Poland. Posiada uprawnienia zawodowe radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dla zagranicznych i polskich podmiotów działających w różnych branżach, w tym nieruchomości, finansowej, FMCG, energetycznej. Jest uznanym ekspertem w zakresie doradztwa podatkowego dla sektora nowych technologii, w tym fintech, gamingu czy e-sportu. Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym, wsparciu transakcyjnym, efektywnym opodatkowaniu firm oraz w systemach zarządzania funkcją podatkową.

Posiada szerokie doświadczenie w identyfikacji i wdrażaniu pomocy publicznej, w tym strukturyzacji nowych inwestycji, ubieganiu się o pomoc publiczną czy jej rozliczaniu. Jej doświadczenie obejmuje podatkowe i pozapodatkowe instrumenty wsparcia. Świadczy usługi doradztwa prawnego w tym zakresie. Doradzała w obszarze prawa hazardowego.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2006 r. Pracowała m. in. w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, w tym na stanowisku managera, a także wiodącej polskiej kancelarii, gdzie była partnerem w praktyce prawa podatkowego. Jest uznanym ekspertem prawa podatkowego, nagrodzonym indywidualnymi wyróżnieniami w międzynarodowych rankingach takich jak Legal500 czy Chambers&Partners.

Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych uczelni wyższych, a także seminaria, szkolenia czy warsztaty. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji książkowych, artykułów naukowych czy publikacji w prasie branżowej.

Joanna jest doktorem nauk prawnych, magistrem prawa, magistrem ekonomii oraz magistrem stosunków międzynarodowych. Ponadto ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii, a także studia podyplomowe w dziedzinie podatków i prawa podatkowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim. W stopniu średniozaawansowanym zna język niemiecki.

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022