EnergetykaZespół Energetyczny TPA doradza przedsiębiorstwom państwowym, komunalnym, spółkom z udziałem krajowym i zagranicznym oraz inwestorom operującym na rynku energii elektrycznej, odnawialnej, a także paliw płynnych i gazu.

Nasi doradcy mają rozległe doświadczenie związane z obsługą procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych największych przedsiębiorstw państwowych wytwarzających energię elektryczną. Pracując dla większości państwowych firm energetycznych w kraju, a także wiodących światowych inwestorów w zakresie wytwarzania energii konwencjonalnej i odnawialnej, przesyłu i dystrybucji, zgromadziliśmy unikalne doświadczenia dotyczące środowiska regulacyjnego, projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych, transakcji na rynku OZE, przekształceń konsolidacyjnych wielospółkowych grup kapitałowych (np. tworzenie podatkowej grupy kapitałowej lub centrum usług wspólnych).

Od 2009 TPA jest także inicjatorem oraz głównym współautorem raportu „Energetyka Wiatrowa w Polsce” publikowanego co rok w ponad 5000 egzemplarzach i poświęconego analizie aktualnego stanu rynku wiatrowego, barierom inwestycyjnym oraz perspektywom jego rozwoju. Unikalna znajomość rynku wiatrowego oraz jego krajowych i zagranicznych uczestników pozwala nam oferować szereg dodatkowych usług z zakresu M&A oraz doradztwa biznesowego.

Produkty specjalistyczne TPA adresowane do przedsiębiorców branży energetycznej obejmują:

Kontakt: