Dorota Trojanowska

Ma wieloletnie doświadczenie w branży doradztwa personalnego, poparte również doświadczeniem biznesowym: pełniła funkcję koordynatora marketingu w firmie produkującej materiały budowlane i członka zarządu firmy medycznej. Dorota Trojanowska jest Partnerem kierującym zespołem doradztwa personalnego TPA Poland. W ramach kilkunastoletniej praktyki w obszarze doradztwa personalnego prowadziła projekty z zakresu: executive search, rekrutacji i selekcji oraz audyty personalne i outplacement. Brała także udział w projektach doradczych (tworzenie polityki personalnej i narzędzi HR), również w post-merger-integration. Dorota realizuje projekty rekrutacyjne na poziomie średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Wśród jej klientów można wyróżnić zarówno wiodące polskie, jaki i zagraniczne podmioty, także notowane na GPW. Dorota jest autorką wielu publikacji w obszarze doradztwa personalnego, prowadzi również szkolenia i prelekcje z tego zakresu. W 1997 roku ukończyła kierunek Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym.

Publikacje

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne

Doradztwo biznesowe dla branży nieruchomości