Joanna Kubińska

Joanna pełni funkcję Partnera w TPA Poland, kierując zespołem cen transferowych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. 

Jest uznanym ekspertem z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego i cen transferowych zdobytym w trakcie pracy w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (Ernst & Young, PwC), w których realizowała projekty dla polskich i zagranicznych grup kapitałowych.   

Od początku swojej kariery specjalizuje się w zakresie cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji pełnej skali usług z tym związanych. Projekty prowadzone przez Joannę obejmują w szczególności: opracowywanie i wdrażanie efektywnych biznesowo i bezpiecznych podatkowo struktur transakcyjnych i polityki cen transferowych w ramach grup kapitałowych, analizy obszarów ryzyka cen transferowych i odpowiedzialności zarządów, analizy porównawcze mające na celu ustalenie rynkowego poziomu cen/marż (transakcje towarowe, usługowe, licencyjne, finansowe), projekty dokumentacyjne, wsparcie dla klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, jak i w uzyskaniu uprzednich porozumień cenowych (APA).  

W 2023 r. Joanna została wyróżniona tytułem Highly Regarded Practitioner w rankingu ITR World TP publikowanym przez ITR (International Tax Review).  

Realizuje projekty dla klientów z wielu branż, w tym: nieruchomości, budowlanej, chemicznej, FMCG, IT, motoryzacyjnej, energetycznej, paliwowej, lotniczej, gazowej i usługowej. 

Prowadzi też szkolenia/warsztaty dla klientów z działów finansowo-księgowych oraz prezentacje dla zarządów o tematyce cen transferowych. 

Joanna ukończyła studia na wydziale ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. 

Posługuje się biegle językiem angielskim. 

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022