Krzysztof Kaczmarek

Specjalizuje się w doradztwie dla klientów z sektora nieruchomości komercyjnych  – m.in. prowadzi projekty z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz obsługę procesów restrukturyzacyjnych, a także uczestniczy w przeglądach podatkowych due diligence. Jest ekspertem w dziedzinie postępowań podatkowych i sądowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz przed WSA i NSA, a także doradztwo przy przekształceniach i reorganizacji polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

W latach 1999-2004 pracował jako doradca podatkowy w Ernst & Young Polska i jako ekspert grupy Mergers & Acquisitions był odpowiedzialny za realizację licznych projektów restrukturyzacyjnych. Od lipca 2004 r. Partner w Corporate Tax Consulting, przekształconej w marcu 2005 r. w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek (obecnie TPA Poland). Od tego czasu pełni funkcję Partnera Zarządzającego w grupie TPA w Polsce.

Od października 2012 jest członkiem czteroosobowego Steering Committee, w ramach którego opracowuje strategiczne kierunki rozwoju międzynarodowej grupy TPA i nadzoruje implementację rozwiązań strategicznych w poszczególnych krajach. Krzysztof jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Od 1999 roku jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Publikacje

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne

Doradztwo biznesowe dla branży nieruchomości