Monika Tuzimek

Monika Tuzimek posiada bogate doświadczenie z zakresu audytu i doradztwa, poparte uczestnictwem w międzynarodowych projektach consultingowych oraz paroletnim zatrudnieniem w firmach audytorskich i jest biegłym rewidentem.

Na przestrzeni ostatnich lat Monika kierowała licznymi  zleceniami doradczo-audytorskimi, takimi jak wdrażanie, systemów księgowych, outsourcing funkcji zarządczych, audyty przedsprzedażowe, przekształcenia spółek, ponadto aktywnie uczestniczyła w audytach finansowych.

Monika specjalizuje się w doradztwie z zakresu kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego oraz procesów konsolidacji. Posługuje się językami angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Publikacje

Rewolucja w CIT 2019/2020

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne