Monika Tuzimek

Monika Tuzimek posiada bogate doświadczenie z zakresu audytu i doradztwa, poparte uczestnictwem w międzynarodowych projektach consultingowych oraz paroletnim zatrudnieniem w firmach audytorskich i jest biegłym rewidentem.

Na przestrzeni ostatnich lat Monika kierowała licznymi  zleceniami doradczo-audytorskimi, takimi jak wdrażanie, systemów księgowych, outsourcing funkcji zarządczych, audyty przedsprzedażowe, przekształcenia spółek, ponadto aktywnie uczestniczyła w audytach finansowych.

Monika specjalizuje się w doradztwie z zakresu kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego oraz procesów konsolidacji. Posługuje się językami angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Publikacje

Real Estate Investment 2020

Przedstawiciel podatkowy

Poland’s Energy Industry 2020

Investing in Slovakia 2020

Investing in Slovenia 2020

Investing in Serbia 2020

Investing in Poland 2020

Investing in Montenegro 2020

Investing in Romania 2020

Investing in Hungary 2020