Tomasz Martyniuk

Tomasz jest Associate Partnerem w Baker Tilly TPA i jest odpowiedzialny za audyt oraz doradztwo biznesowe. Od 2015 roku jest biegłym rewidentem (nr 13001).

Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z audytem.

W 2012 roku dołączył do poznańskiego działu audytu w RÖDL & PARTNER, gdzie zarządzał zespołem i projektami, w tym badał sprawozdania finansowe, sporządzał pakiety konsolidacyjne oraz przeprowadzał analizy procesów.

W 2017 roku w tej samej organizacji objął stanowisko Associate Partnera, gdzie zakres jego kompetencji uległ znaczącemu poszerzeniu. Jako kierownik działu audytu, zarządzał pracą 15-o osobowego zespołu. Dbał o wyniki, rentowność i budżet działu oraz opiekował się liczną grupą klientów. Jako członek zespołu AQR (Audit Quality Review) był odpowiedzialny za przeglądy międzynarodowych dokumentacji CaseWare. Nadzorował badania sprawozdań finansowych wg UoR, HGB i IFRS oraz realizował projekty due diligence. Przeprowadzał również uzgodnione procedury postępowania w zależności od potrzeb klientów. Do jego portfela klientów należały również spółki publiczne.

Prowadził szkolenia dla pracowników i klientów z zakresu prawa bilansowego.

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (Ekonomia). Studiował również na Uniwersytecie w Mannheim na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Wybrani klienci: branża automotive, transport i logistyka, przemysł stalowy, drukarnie, usługi, handel hurtowy i detaliczny.

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022