Doradztwo transakcyjne

W procesie transakcyjnym kluczową kwestią  jest zabezpieczenie się przed ryzykiem, obranie właściwej strategii oraz rzetelna ocena wartości transakcji.

Jednym słowem – korzysta ten, kto jest najlepiej poinformowany i wie, jak zrobić z tych informacji użytek. Prowadząc projekt w duchu najlepszych światowych praktyk, a jednocześnie znając lokalne realia, w jakich porusza się Klient i przedmiot transakcji, potrafimy zadbać o to, aby dane przekuć w użyteczne informacje.

Dzięki temu Klient ma szansę uzyskać z transakcji jak największą wartość dodaną, bądź – jeżeli transakcja nie jest perspektywiczna – zrezygnować z angażowania sił i środków w takie przedsięwzięcie.

 

Pobierz bezpłatna broszurę „Doradztwo transakcyjne”!

Publikacje

Rewolucja w CIT 2019/2020

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne