TPA Poland rozbudowuje ceny transferowe i corporate finance

17. marca 2020 | Do przeczytania w 4 min

Do warszawskiego działu doradztwa podatkowego TPA Poland dołączyła Joanna Kubińska, która będzie pełniła rolę Associate Partnera odpowiedzialnego za zespół cen transferowych. Firma poszerza także swoje struktury odpowiedzialne za doradztwo w zakresie corporate finance. Stanowisko dyrektora w tym zespole objął Tomasz Manowiec.

Joanna Kubińska to uznany ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego i cen transferowych. Współpracując z firmami tzw. Wielkiej Czwórki realizowała projekty dla polskich i zagranicznych grup kapitałowych z branż: budowlanej, chemicznej, handlu detalicznego, nieruchomości, motoryzacyjnej, energetycznej, paliwowej, gazowej oraz meblarskiej. Od początku swojej kariery specjalizuje się w zakresie cen transferowych i posiada bogate doświadczenie w realizacji pełnej skali usług z tym związanych, począwszy od projektów dokumentacyjnych, poprzez prowadzenie sporów i postępowań w sprawie porozumień cenowych, na opracowywaniu międzynarodowej polityki cenowej koncernów skończywszy. Zawarła w imieniu klienta jedno z pierwszych Uprzednich Porozumień Cenowych (APA). W TPA Poland, jako Associate Partner, będzie szefem zespołu cen transferowych.

„Rynek usług podatkowych ulega silnym przeobrażeniom wynikającym z ograniczenia możliwości planowania podatkowego, przy jednoczesnym wzroście ryzyk i kosztów administrowania rozliczeniami podatkowymi. Coraz szersze obowiązki w obszarze compliance w powiązaniu z elektroniczną sprawozdawczością uzbrajają aparat skarbowy w nowe i szybkie możliwości kontrolowania nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale całych grup kapitałowych. Jednym z obszarów przechodzących gruntowne modyfikacje regulacyjne są ceny transferowe. Zmiana paradygmatu podziału zysków w łańcuchu tworzenia wartości, dynamiczne podejście do własności intelektualnej czy kosztu kapitału, rodzą nowe ryzyka i obowiązki o niespotykanej dotąd skali. Dlatego dołączenie Joanny do naszego zespołu podatkowego traktujemy jako ważny etap w rozwoju tej specjalizacji oraz znaczące poszerzenie możliwości tworzenia konkurencyjnych rozwiązań dla naszych klientów.” – podkreśla Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający TPA Poland.

Z kolei dział doradztwa biznesowego TPA Poland to usługi analityczne i doradcze w zakresie wsparcia transakcyjnego i strategicznego, a także wycen. Od marca 2020 roku dział ten poszerza się o zespół corporate finance, którym na stanowisku Dyrektora pokieruje Tomasz Manowiec.

Tomasz Manowiec swoją karierę rozpoczął w 2008 roku jako analityk w biurze maklerskim Banku BGŻ, gdzie został wyróżniony przez Puls Biznesu jako najlepszy analityk 2010 roku. Pracował także w Noble Funds TFI, kolejno jako analityk, zarządzający funduszami i dyrektor działu akcji. Zarządzał funduszami inwestycyjnymi o łącznych aktywach sięgających 800 mln zł, a w 2015 roku otrzymał nagrodę Złoty Portfel przyznawaną przez dziennik Parkiet dla najlepszego zarządzającego funduszami akcyjnymi. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Jest również członkiem ACCA oraz wykładowcą na Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej.

„Szybko postępujące przemiany gospodarcze odciskają swoje piętno na lokalnych i międzynarodowych biznesach. Zmiany zachodzą nie tylko w wyniku organicznego rozwoju firm, ale coraz częściej wskutek fuzji i przejęć. Równocześnie obserwujemy zwiększoną kompleksowość transakcji oraz rosnącą niepewność w otoczeniu makroekonomicznym oraz regulacyjnym. Inny aspekt funkcjonowania rynku kapitałowego to zdecydowanie bardziej restrykcyjne podejście organów nadzorujących do prawidłowości raportowania oraz wyceny aktywów przez spółki giełdowe oraz fundusze. To wszystko powoduje, że wsparcie kompetentnych i doświadczonych doradców jest niezbędne. Taką właśnie obsługę oferuje nasz zespół corporate finance pod kierownictwem Tomasza Manowca.” – komentuje Krzysztof Horodko, Partner Zarządzający TPA Poland.

Firma TPA Poland stale poszerza swoje kompetencje i wzmacnia linie biznesowe. Po uruchomieniu praktyki prawnej pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal, firma pod koniec 2019 roku ogłosiła rozpoczęcie działalności nowej linii biznesowej TPA Real Estate Services, oferującej usługi brokerskie, wycen nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego oraz w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji dla sektora nieruchomości.

„Podstawą naszego sukcesu są nasi pracownicy. Po połączeniu jesienią 2019 roku z zespołem firmy Moore Stephens Central Audit, blisko 300-osobowy zespół w biurach w Warszawie, Poznaniu i Katowicach pozwala nam na oferowanie klientom kompleksowych i interdyscyplinarnych usług doradczych i outsourcingowych. Przynależność do międzynarodowej sieci Baker Tilly International, której wraz z naszą kancelarią Baker Tilly Woroszylska Legal jesteśmy jedynymi przedstawicielami w Polsce, umożliwia nam dostęp do unikatowej wiedzy i doświadczenia ekspertów ze 146 państw. Cieszymy się, że nasz model biznesowy jest skuteczny i nagradzany zaufaniem oraz zadowoleniem naszych klientów, którzy współpracują z nami od lat.” – podsumowuje Krzysztof Kaczmarek, Partner Zarządzający TPA Poland.

TPA Poland rozbudowuje TP i CF_informacja prasowa_2020 03 16
Kontakt