Ulgi podatkowe dla branży IT

| Do przeczytania w 3 min

Wspieramy firmy z branży IT w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych ulg podatkowych. Mamy duże doświadczenie we wdrażaniu najczęściej wykorzystywanych w branży rozwiązań, którymi są 50-procentowe autorskie koszty uzyskania przychodów, ulga badawczo rozwojowa (B+R) oraz ulga IP BOX.

Na naszym Blogu TPA poruszamy praktyczne aspekty funkcjonowania ulg podatkowych – zachęcamy do lektury.

Blog TPA

Wdrażamy u naszych klientów następujące ulgi

Osobom zatrudnionym na umowę o pracę, wykonującym pracę twórczą, z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami przysługują 50–procentowe koszty uzyskania przychodów (tzw. koszty autorskie). Z podwyższonych kosztów autorskich mogą skorzystać np. programiści, graficy lub twórcy gier i aplikacji komputerowych. Zastosowanie kosztów autorskich pozwala na zaoferowanie bardziej konkurencyjnego wynagrodzenia netto dla pracownika z jednoczesnym ograniczeniem łącznego poziomu kosztów po stronie pracodawcy.

Proces wdrożenia obejmuje:

 • analizę czynności wykonywanych przez pracowników danej firmy;
 • przygotowanie procedury ewidencjonowania czasu pracy, bądź też ocena obecnie stosowanych rozwiązań oraz zaproponowanie niezbędnych zmian;
 • przygotowanie procedury ewidencjonowania utworów tworzonych przez pracowników;
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów na gruncie prawa pracy, w tym:
  • stworzenie nowej (lub modyfikacja istniejącej) umowy o pracę pozwalającej na stosowanie
  • kosztów autorskich;
  • stworzenie regulaminu zgłaszania, ewidencjonowania i odbioru utworów wraz z niezbędnymi załącznikami;
 • bieżące wsparcie w procesie wdrożenia i eksploatacji 50-procentowych kosztów autorskich.

Przeczytaj więcej o uldze dla pracowników będących twórcami w naszej broszurze oraz na Blogu TPA.

Pobierz broszurę: 50-procentowe koszty uzyskania przychodów

PL | EN | DE

 

Zobacz też: 50% koszty to korzyść dla pracownika i pracodawcy

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie wdrażania ulgi na badanie i rozwój (ulgi B+R). Ulga ta pozwala na dodatkowe (czyli poza standardowym rozliczeniem kosztu) odliczenie od dochodu do 200% części poniesionych na ten cel wydatków wydatnie zmniejszając łączne obciążenie firmy podatkiem dochodowym. W przypadku firm z sektora nowoczesnych technologii największy odsetek rozliczanych kosztów w ramach tej ulgi stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań o charakterze twórczym i innowacyjnym.

W ramach współpracy oferujemy:

 • weryfikację i ocenę skali możliwości skorzystania z ulgi w przypadku danego rodzaju działalności;
 • analizę wydatków pod kątem możliwości ich odliczenia w ramach ulgi;
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;
 • przygotowanie procedury właściwego dokumentowania kosztów działalności B+R;
 • przygotowanie kalkulacji wydatków kwalifikowanych (podlegających odliczeniu) na potrzeby rozliczenia ulgi;
 • bieżące wsparcie na całym etapie rozliczania ulgi;
 • okresowe audyty podatkowe w zakresie poprawności rozliczania ulgi;
 • reprezentowanie w ewentualnych postępowaniach dotyczących korzystania z ulgi B+R prowadzonych przez organy podatkowe;
 • weryfikację możliwości oraz zasadności uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego uprawniającego do dokonania większych odliczeń.

Przeczytaj więcej o uldze B+R w naszej broszurze oraz na Blogu TPA.

Pobierz broszurę: Ulga B+R

PL | EN | DE

 

Zobacz też: Czym jest ulga na innowacyjnych pracowników i od kiedy można ją zastosować?

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie wdrażania ulgi IP BOX, która stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów z tytułu określonych praw własności intelektualnej – według preferencyjnej stawki wynoszącej 5% (PIT/CIT).

W ramach współpracy oferujemy:

 • weryfikację i ocenę ekonomicznych skutków skorzystania z ulgi w przypadku danego rodzaju działalności;
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;
 • weryfikację posiadanej przez dany podmiot dokumentacji wewnętrznej pod kątem zabezpieczenia prawa do korzystania z ulgi;
 • przygotowanie niezbędnych procedury ewidencyjnych;
 • przygotowanie kalkulacji dochodu na potrzeby ulgi.

Przeczytaj więcej o uldze B+R w naszej broszurze oraz na Blogu TPA.

Pobierz broszurę: Ulga IP-Box

PL | EN | DE

 

Zobacz też: Ulga IP BOX nie tylko dla spółki

 

Kontakt