Wyceny przedsiębiorstw z sektora IT oraz wsparcie transakcyjne

| Do przeczytania w 1 min

Wspieramy inwestorów przy transakcjach nabycia / zbycia spółki lub przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, a także różnych form restrukturyzacji i przekształceń własnościowych.

Oferujemy usługi obejmujące:

  • wyceny przedsiębiorstw z sektora nowych technologii zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i potencjalnej sprzedaży, korzystając z uznanych eksperckich metod wycen uwzględniających specyfikę prowadzonej działalności;
  • doradztwa w zakresie poprawy efektywności i wartości prowadzonego biznesu – zobacz więcej;
  • kompletną obsługę transakcji typu share deal oraz asset deal, a także procesów restrukturyzacyjnych obejmujące m.in. strukturyzację podatkową, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie na każdym etapie negocjacji warunków transakcji;
  • kompleksowe badania due diligence (zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej tzw. Vendor Due Diligence) w celu identyfikacji ryzyk prawnych, podatkowych oraz księgowych, a tym również wsparcie w zakresie mitygacji zidentyfikowanych ryzyk.
Kontakt