Wsparcie we wdrażaniu bezpiecznych form zatrudnienia

| Do przeczytania w 1 min

W ramach współpracy oferujemy dostosowane do wymagań branży IT:

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej biznesowo formy zatrudnienia;
  • doradztwo w zakresie umów o pracę, kontraktów B2B oraz kontraktów menedżerskich z uwzględnieniem specyfiki branży, w tym w zakresie przenoszenia majątkowych praw autorskich;
  • wsparcie we wdrażaniu planów opcyjnych dla pracowników;
  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji oraz NDA;
  • wsparcie przy wprowadzeniu rozwiązań uprawniających do zastosowania tzw. kosztów autorskich – vide „Ulgi podatkowe dla branży IT”.
Kontakt